Αισθητή μείωση της ανεργίας (κατά 16,7%), τον Αύγουστο

Γράφημα της κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας, για την ανεργία.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, της Κύπρου, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Αυγούστου 2019, έφτασε τα 19.883 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Αύγουστο 2019 μειώθηκε στα 21.945 πρόσωπα σε σύγκριση με 22.236 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2018 σημειώθηκε μείωση 3.983 προσώπων ή 16,7% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 684 ανέργων), των κατασκευών (μείωση 571), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 391), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 311), της μεταποίησης (μείωση 260), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (μείωση 122) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 1.308).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available