Ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κύπρου σε κατάλογο με τα καλύτερα μυαλά του κόσμου

Αριστερά, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κρικίδη. Δεξιά, ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Φιλιππάτος. Φωτογραφία: Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κύπρου συνυπάρχουν στον κατάλογο με τους 3.539 εκλεκτούς επιστήμονες που άσκησαν τη μεγαλύτερη επιρροή, παγκοσμίως, κατά την προηγούμενη χρονιά, το 2017, σύμφωνα με τον τελευταίο ετήσιο κατάλογο που συντάσσει κάθε χρόνο ο οργανισμός Thomson Reuters, “The World’s Most Influential Scientific Minds 2017”.

Πιο συγκεκριμένα στον κατάλογο συγκαταλέγονται ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Φιλιππάτος και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κρικίδης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Βασικό κριτήριο για την επιλογή των επιστημόνων/ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου από την Thomson Reuters στην εν λόγω λίστα ήταν το εύρος των δημοσιεύσεών τους και η απήχηση που είχαν αυτές παγκοσμίως μέσα στην επιστημονική κοινότητα. Οι επιστήμονες χωρίζονται ανά κατηγορία, ανάλογα με την επιστήμη και το είδος της έρευνάς τους. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 21 ξεχωριστοί τομείς σύμφωνα με τους οποίους κατηγοριοποιούνται οι επιστήμονες και όλοι, εν συνόλω, διαμορφώνουν τη λίστα των πέραν των 3.500 παγκόσμιων «μυαλών».

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Φιλιππάτος διακρίθηκε στον επιστημονικό κλάδο Clinical Medicine (Κλινική Ιατρική) και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κρικίδης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στον επιστημονικό κλάδο Computer Science (Επιστήμη των Υπολογιστών). Το μέγεθος της διάκρισης των ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί επίσης μία πολύ μεγάλη τιμή και για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και φυσικά για την Κύπρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των ερευνητών, παγκοσμίως, φτάνει τα 9 εκατομμύρια, ενώ οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, κάτι που αποτελεί τη βάση για τη βράβευση ενός εκάστου, ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ετησίως.

Σημειώνεται ότι ο Καθηγητής Καρδιολογίας, Γεράσιμος Φιλιππάτος του Πανεπιστημίου Κύπρου ξεχώρισε παγκοσμίως και τις προηγούμενες χρονιές αφού περιλήφθηκε  επίσης στη λίστα των πιο επιδραστικών ακαδημαϊκών του κόσμου και κατά τα έτη 2015 και  2016, ενώ ο Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιωάννης Κρικίδης περιελήφθηκε, για πρώτη φορά, ανάμεσα στους επιστήμονες με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, το 2017, που συνέταξε οργανισμός Thomson Reuters.

Σύμφωνα με τον οργανισμό Thomson Reuters, υπάρχει ένα συγκεκριμένο, αντικειμενικό σκεπτικό πίσω από τον ετήσιο καταρτισμό του καταλόγου. Ασφαλές κριτήριο, όπως αναφέρει, είναι κυρίως η συχνότητα της χρήσης των ερευνών τους ως πηγή από επιστήμονες συναδέλφους τους ανά το παγκόσμιο. H λίστα «Highly Cited Researchers» του ομίλου Thomson Reuters έχει ως στόχο να αναδείξει τους κορυφαίους επιστήμονες/ ερευνητές στις επιστήμες και τις κοινωνικές επιστήμες, από ολόκληρο τον κόσμο, με τη μεγαλύτερη επιρροή και των οποίων η συγγραφική έρευνά τους έχει επηρεάσει σημαντικά άλλους ερευνητές στον τομέα τους. Η λίστα του 2017 δίνει έμφαση στα σύγχρονα ερευνητικά επιτεύγματα των «εκλεκτών» επιστημόνων, καθώς περιλαμβάνει τα ερευνητικά έργα που κατατάσσονται στο κορυφαίο 1% με τις περισσότερες αναφορές για την περίοδο από το 2005 έως το 2015. Τα επιστημονικά «καλύτερα μυαλά» του Πανεπιστημίου Κύπρου, που συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα, επηρεάζουν την μελλοντική κατεύθυνση της επιστήμης  τους αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Είναι η τέταρτη χρονιά που κυκλοφορεί η συγκεκριμένη λίστα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available