Ανήλθε στο 1,2% ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο

Γραφική παράσταση της κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας για τη διακύμανση του πληθωρισμού.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) το  Φεβρουάριο 2019 αυξήθηκε κατά 0,03 μονάδες και έφτασε στις 99,79 μονάδες σε σύγκριση με 99,76 μονάδες τον Ιανουάριο 2019. Σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2018 ο ΔΤΚ (πληθωρισμός) αυξήθηκε κατά 1,2%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2018 – Φεβρουαρίου 2019 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2017 – Φεβρουαρίου 2018 παρουσίασε αύξηση 1,8% έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Φεβρουάριο του 2018 όσο και με τον προηγούμενο μήνα, καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό με ποσοστά 20,4% και -8,5% αντίστοιχα.

Συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2018,  η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο παρουσίασε τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή με ποσοστό 6,9% ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρουσίασε η κατηγορία Επικοινωνίες με ποσοστό -6%.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά (διαμένουν στην Κύπρο ή έχουν σκοπό να διαμείνουν στην Κύπρο για ένα χρόνο τουλάχιστον). Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού. Ο Πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available