Αναστάσεως Ημέρα-Χριστός Ανέστη, του Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης Ευαγγέλου

Φωτογραφία αρχείου: ICONPRESS/ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ.

«Τω Αγίω και Μεγάλω Σαββάτω, την θεόσωμον ταφήν και την εις Αδου κάθοδον του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν δι’ ών της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν προς αιωνίαν ζωήν μεταβέβηκε»

Ολοκληρώνοντας το πνευματικό οδοιπορικό στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, ευγνωμονούμε και δοξολογούμε τον Πανάγιο Θεό, που μας αξίωσε να φθάσουμε στο Μέγα και ευλογημένο Σάββατο, κατά το οποίο εορτάζουμε την εις Αδου Κάθοδό Του, αναμένοντας την εκ νεκρών Ανάστασίν Του.

Από την στήλη αυτή επιχειρήσαμε όλη την Μεγάλη Εβδομάδα να παρουσιάσουμε τα σωτηριώδη και ψυχωφελή μηνύματα των ημερών, μέσα από την πλούσια υμνογραφία της Εκκλησίας μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της θεολογίας της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Διά της ιεράς υμνογραφίας, και της κατανοήσεως αυτής, διδασκόμεθα, προαγόμεθα πνευματικά και αντιλαμβανόμαστε σε βάθος εκτενώς τον πλούτο της αμωμήτου Πίστεώς μας. Η ιερά Υμνογραφία της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί τον καλύτερο «κήρυκα» για την μετάδοση των υψηλών νοημάτων της Πίστεως.

Το Αγιο και Μέγα Σάββατο, μνημονεύουμε την εις Αδου κάθοδο του Κυρίου. Τις τρεις ημέρες μετά τον θάνατό Του και μέχρι την ανάστασή Του, ο Κύριος κατέβηκε στον Αδη, στον τόπο δηλαδή που βρίσκονται φυλακισμένες οι ψυχές των ανθρώπων, κήρυξε, ανέστησε και ελευθέρωσε τις ψυχές των εκεί καταδικασμένων απ’ αιώνος. «Κατήλθες εν τοις κατωτάτοις της γης, και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους, κατόχους πεπεδημένων Χριστέ, και τριήμερος ως εκ κήτους Ιωνάς, εξανέστης του τάφου». Ο Αγιος Επιφάνιος Κύπρου στον Λόγο του στην Θεόσωμο Ταφή του Κυρίου, αναφέρει και εξηγεί: «Τι είναι αυτό που συμβαίνει σήμερον; Μεγάλη σιωπή είναι απλωμένη εις την γην. Μεγάλη σιωπή διότι κοιμάται ο Βασιλεύς. Η γη εφοβήθη και ησύχασεν, επειδή ο Θεός με το σώμα κοιμήθηκεν. Ο Θεός με το σώμα απέθανεν, και ετρόμαξεν ο Αδης. Ο Θεός δι’ ολίγον εκοιμήθη, και ανέστησεν αυτούς που ευρίσκονταν εις τον Αδην».

Εφθασε όμως η ευλογημένη στιγμή της εκ νεκρών Αναστάσεως του Κυρίου. Ηταν ξημέρωμα της Κυριακής όταν οι Μυροφόρες Γυναίκες ήλθαν στο μνήμα «ίνα αλείψωσιν τον Ιησούν». Τότε αντίκρυσαν το θαύμα της Αναστάσεως! Ο Τάφος κενός! Ο λίθος αποκεκυλισμένος! Ο Αγγελος του Θεού μεταδίδει για πρώτη φορά το χαρμόσυνο μήνυμα: «Ιησούν ζητείτε τον Ναζαρηνόν τον εσταυρωμένον, ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε!» (Μάρκ. ιστ’ 6). Ως αστραπή μεταδόθηκε το αναστάσιμο μήνυμα σε όλο τον κόσμο, και μέχρι σήμερα μεταδίδεται το ίδιο επίκαιρο, δια μέσου της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού.

Από την στιγμή της Αναστάσεως τα πάντα φωτίσθηκαν, πλημμύρισαν με φως ̇ φως αληθινό και καθαρό ̇ φως που δεν σβύνει ̇ «νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια». Το Φως αυτό είναι ο Ιδιος ο Χριστός και η σωτηρία που επήγασε δια της Αναστάσεώς Του. «Δεύτε λάβετε Φως εκ του ανεσπέρου Φωτός» ψάλλουμε και λαμβάνουμε το Αγιο Φως λίγο πριν την Ανάσταση. Το Φως αυτό είναι Αγιον, όχι δια κάποιας μαγικής μεθόδου, αλλά διότι αντικατοπτρίζει το Φως του Χριστού.

Οι πασχαλινές λαμπάδες φωτίζονται ως μία υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο οφείλουμε να ζούμε ως πιστοί ακόλουθοι του αναστημένου Ιησού. Οι «σκοτεινοί» άνθρωποι δεν ανήκουν στην αληθινή Εκκλησία, διότι εργάζονται τα έργα του σκότους, συνεργία του διαβόλου. Εμείς όμως, λουσμένοι στο Φως του Χριστού και πιστεύοντας ακράδαντα στην Ανάστασιν Του ως προτύπωση της δικής μας αναστάσεως, ζούμε εν μετανοία και αναμένουμε την απόλαυση των αιωνίων αγαθών.

Εντός ολίγου θα αντηχήσει σε όλα τα μήκη και πλάτη της κτίσεως το «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος» ̇ αυτός ο αναστάσιμος παιάνας θα μας μεταδώσει ρίγη συγκινήσεως, θα συνταράξει την ψυχή και τη διάνοιά μας και θα μας υπενθυμίσει ότι όντως υπάρχει ζωή μετά θάνατο. Ο Ιησούς Χριστός όντως ανέστη και θα ακολουθήσει και η δική μας ανάσταση. Πρώτα η πνευματική ανάσταση, διά της ειλικρινούς μετανοίας, της αλλαγής του τρόπου ζωής και διά της επαξίου συμμετοχής μας στην Μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, και δεύτερον η σωματική ανάσταση, κατά την ημέρα της Κρίσεως.

Το «Χριστός Ανέστη» σηματοδοτεί την δική μας αναστάσιμη πορεία που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Κρύβει δε το μήνυμα της ελπίδας και της αισιοδοξίας ότι πάντοτε οι δοκιμασίες και οι θλίψεις αυτής της ζωής δυναμώνουν τον χριστιανό και τον ενισχύουν στην πίστη ̇ότι πάντοτε ο Σταυρός οδηγεί στην Ανάσταση.

Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί θα γεμίσουμε τους Ιερούς Ναούς για να γιορτάσουμε την Ανάσταση. Οφείλουμε να δοξολογήσουμε τον Πανάγιο Θεό που μας αξιώνει για ακόμη μία φορά κατά την διάρκεια της επιγείου ζωής μας να εορτάσουμε αυτή την «εορτήν των εορτών και την πανήγυριν των πανηγύρεων». Ας ετοιμασθούμε λοιπόν κατάλληλα για την υποδοχή της Αναστάσεως του Σωτήρος Χριστού. Ας γεμίσουμε την ψυχή μας με πίστη στον Θεό και με αισθήματα αγάπης και συγχωρήσεως προς πάντας! Ο Χριστός απέθανε και ανέστη από υπερβάλλουσα αγάπη για τα πλάσματά Του. Πως μπορούμε εμείς να μην σκορπίζουμε αγάπη, όταν πιστεύουμε στον Θεό της αγάπης;

Τη νύκτα της Αναστάσεως ας λάβουμε το Αγιο Φως του Χριστού με ταπείνωση, ας ψάλλουμε το «Χριστός Ανέστη» με αληθινή χαρά, ας μεταλάβουμε το αναστημένο Του Σώμα και Αίμα με πίστη και συντριβή καρδιάς και ας αναχωρήσουμε από το Ναό πλημμυρισμένοι από αγάπη και συγχώρηση. Και αξίως να ψάλλουμε μετά του ιερού ψαλμωδού: «Αναστάσεως ημέρα, και λαμπρυνθώμεν τη πανηγύρει, και αλλήλους περιπτυξώμεθα. Είπωμεν αδελφοί, και τοις μισούσιν ημάς, συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει, και ούτω βοήσωμεν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και τοις εν τοις μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος».
Τω Αναστάντι Χριστώ και Θεώ ημών δόξα !!!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *