Ανθεί και στην Κύπρο η παραοικονομία, στο 30% του ΑΕΠ

(AP Photo/Cliff Owen, FILE).

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Η παραοικονομία στην Κύπρο βρίσκεται αρκετά πιο πάνω από τον μέσο όρο των κρατών της Ευρώπης και είναι στα ίδια επίπεδα με την παραοικονομία που επίσης ανθεί στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στο κείμενο εργασιών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το οποίο έχει τον τίτλο «Explaining the shadow economy in Europe: size, causes and policy options», η σκιώδης οικονομία στην Κύπρο παρουσιάζει δυναμική από το 2009 και μετά.

Στην Κύπρο η παραοικονομία αντιστοιχούσε στο 30% του ΑΕΠ το 2016 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΔΝΤ) και στην Ελλάδα στο 30,2%. Δυο χώρες που βρίσκονται πολύ μακριά από τις αποκαλούμενες «αναπτυγμένες» χώρες της ΕΕ όπου η παραοικονομία διαμορφώνεται στο 10-20%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΝΤ, το 2009 η παραοικονομία ήταν στο 31,7% του ΑΕΠ, το 2010 στο 31,3% όπως και το 2011. Το 2012 αυξήθηκε στο 32,1% παραμένοντας στα ίδια επίπεδα και το 2013. Το 2014 η παραοικονομία στην Κύπρο ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 31,9%, το 2015 στο 31,8% και το 2016 στο 30,4% του ΑΕΠ.

Η παραοικονομία στην Κύπρο ήταν ελαφρώς χαμηλότερη τα προηγούμενα χρόνια. Το 2000 ήταν στο 28,6% του ΑΕΠ, το 2001 στο 28,2%, το 2002 στο 28,5% και το 2003 αυξήθηκε στο 29,5% του ΑΕΠ. Το 2004 η παραοικονομία ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 29,7%, το 2005 στο 29,9%, το 2006 στο 30,4%, το 2007 στο 29,7% του ΑΕΠ και το 2008 στο 29,8%.

Η  παραοικονομία στην Κύπρο μπορεί να μειώθηκε ελαφρώς το 2016 σε σχέση με το 2015, όμως παραμένει στο επίπεδο του 30%, που είναι αρκετά υψηλό. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση προωθεί νομοσχέδιο που προνοεί την υποβολή φορολογικής δήλωσης από όλα τα άτομα που έχουν εισοδήματα.

Επίσης προνοείται υποχρέωση για όσες επιχειρήσεις προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα, να δέχονται ηλεκτρονική πληρωμή, δηλαδή με κάρτα. Επίσης ένα μεγάλο θέμα είναι η φορολόγηση των εσόδων από ακίνητα που τυγχάνουν εκμετάλλευσης μέσω ηλεκτρονικών πλατφόρμων τύπου AirBnB.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι χώρες που έχουν ψηλό ποσοστό παραοικονομίας, αυτό οφείλεται στη χαμηλή ποιότητα των κρατικών θεσμών, στη μεγάλη γραφειοκρατία, τα μονοπώλια και τα ολιγοπώλια σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, τη διαφθορά στο Δημόσιο, τη βαριά φορολογία σε συνδυασμό με τον αδύναμο φοροεισπρακτικό μηχανισμό.

Από τις αποτελεσματικές «θεραπείες» του προβλήματος προβάλλεται η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και περιορισμός των μετρητών, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κυβερνητικών υπηρεσιών όπως κοινωνικών ασφαλίσεων και φορολογικών υπηρεσιών και η ύπαρξη μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας.

Οι χώρες της Ευρώπης με μονοψήφιο ποσοστό παραοικονομίας το 2016 είναι η Αυστρία με 9,6% του ΑΕΠ, το Λουξεμβούργο με 9,7%. Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης το ποσοστό παραοικονομίας ως προ το ΑΕΠ είναι: Βέλγιο 22,1%, Βουλγαρία 37,8%, Κροατία 35%, Τσεχία 19,4%, Δανία 18,4%, Εσθονία 34,6%, Φιλανδία 20%, Γαλλία 15%, Γερμανία 16,7%, Ελλάδα 30,2% Ιρλανδία 15,8%, Ιταλία 27,3%, Λετονία 29,6%, Λιθουανία 35,3%, Ολλανδία 13,3%, Πολωνία 27,8%, Πορτογαλία 24,5%, Ρουμανία 34,8%, Σλοβακία 19,5%, Σλοβενία 28%, Ισπανία 20,3%, Ηνωμένο Βασίλειο 12,9%.

Στις περισσότερες χώρες, η παραοικονομία αυξήθηκε κυρίως την περίοδο 2008-2010 και στη συνέχεια μειώθηκε πριν από την κρίση. Το μέγεθος της παραοικονομίας είναι μικρότερο στις πιο ανεπτυγμένες χώρες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available