Αποκλιμάκωση της ανεργίας, που όμως παραμένει πολύ ψηλά και κάνει «διακρίσεις»

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.

ΑΘΗΝΑ. Τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) καταγράφουν νέα αποκλιμάκωση της ανεργίας, στο 18,3%, σημειώθηκε το γ’ τρίμηνο του 2018, από 19% το β’ τρίμηνο του 2018 και 20,2% το γ’ τρίμηνο του 2017.

Πρόκειται για βελτίωση της «εικόνας» για την πορεία της ελληνικής Οικονομίας, που ωστόσο, παραμένει αν μη τι άλλο «γκρίζα». Δεν χρειάζεται κανείς να είναι ειδικός και να αναλύσει εις βάθος τα στοιχεία για την ανάπτυξη, τις προβλέψεις για το χρέος, τα πλεονάσματα, την φορολογία κ.ά.

Με μία πιο προσεκτική απλά ματιά στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την απασχόληση και την ανεργία, διαπιστώνει ότι:

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 871.756 άτομα. Ναι μεν μειώθηκε κατά 3,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 10,1% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, περίπου 626.000 άτομα (το 71,8% του συνόλου των ανέργων) είναι μακροχρόνια άνεργοι. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, μπορεί να μην έχουν καν πλέον το δικαίωμα για το επίδομα ανεργίας, όντας χωρίς εργασία για πάνω από 12 μήνες.

Επίσης, οι απασχολούμενοι είναι σχεδόν 3.900.000. Ενας αριθμός αρκετά μικρός αν δει κανείς ότι οι μη ενεργοί, δηλαδή όσοι δεν αναζητούν εργασία ή δεν μπορούν να εργαστούν, ανέρχονται σε 4.370.000.

Αν σε αυτό τον αριθμό προστεθούν οι άνεργοι (871.800 περίπου), προκύπτει πως 5. 241.800 -τουλάχιστον καθώς ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος ως προς το σύνολο του πληθυσμού με ανήλικα παιδιά και ηλικιωμένους άνω των 75 ετών- εν μέρει «στηρίζονται» στους μισθούς και τις εισφορές των 3.900.000 απασχολούμενων.

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μπορεί να δει κανείς και τις «διακρίσεις» που κάνει η ανεργία. Στο σύνολο, το 18,3% είναι το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.

Οι «πρωτιές» δυστυχώς είναι ακόμη περισσότερες αν δει κανείς επιμέρους στατιστικά. Π.χ. ότι τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας 15- 19 ετών, στη Δυτική Μακεδονία και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις δημοτικού.

Το μεγαλύτερο ποσοστό εργατικού δυναμικού παρατηρείται στους άνδρες, στα άτομα ηλικίας 30- 44 ετών, στα Ιόνια Νησιά, στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα άτομα ξένης υπηκοότητας.

Ειδικότερα:

Η ανεργία στις γυναίκες ανήλθε σε 23,3% έναντι 14,3% στους άνδρες.

Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στις ομάδες 15- 19 ετών (44,3%) και 20- 24 ετών (35,4%). Ακολουθούν οι ηλικίες 25- 29 ετών (27,1%), 30- 44 ετών (17,7%), 45- 64 ετών (14,9%) και 65 ετών και άνω (10,9%).

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Δυτική Μακεδονία (27,6%), η Δυτική Ελλάδα (23,8%) και το Βόρειο Αιγαίο (20,7%). Ακολουθούν, η Κεντρική Μακεδονία (20,1%), η Αττική (19,5%), η Ήπειρος (19%), η Στερεά Ελλάδα (18,4%), η Θεσσαλία (17,8%), η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (15,6%), η Πελοπόννησος (13,8%), το Νότιο Αιγαίο (10,4%), η Κρήτη (9,9%) και οι Ιόνιοι Νήσοι (9,4%).

Οι βασικοί λόγοι που σταμάτησαν οι άνεργοι να εργάζονται είναι είτε διότι η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (26,8%) είτε διότι απολύθηκαν (23,5%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων (18,8%) εργαζόταν στον κλάδο του εμπορίου. Σε ό,τι αφορά στο επάγγελμα της προηγούμενης εργασίας τους, το μεγαλύτερο ποσοστό (29,4%) απασχολούνταν στην παροχή υπηρεσιών ή ως πωλητές. Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν (νέοι άνεργοι) είναι 20,6%.

Η πλειονότητα των ανέργων (71,8%) αναζητεί εργασία ένα έτος ή περισσότερο (μακροχρόνια άνεργοι), ενώ ποσοστό 92,5% των ανέργων αναζητεί εργασία ως μισθωτός με πλήρη απασχόληση. Το ποσοστό των ανέργων που δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 22,7%, ενώ το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι λαμβάνουν επίδομα ή βοήθημα από τον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 9,7%.

Αναφορικά με την απασχόληση, ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.894.184 άτομα και η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί (67,1%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (21,8%). Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και με το προηγούμενο έτος, εμφανίζεται μείωση στην απασχόληση για τους βοηθούς στην οικογενειακή επιχείρηση και τους αυτοαπασχολούμενους χωρίς προσωπικό και αύξηση στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 8,7%, ενώ το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία σε 8,5%. Η μερική απασχόληση εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η προσωρινή απασχόληση έχει αυξηθεί σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και έχει μειωθεί ελαφρά σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι εργαζόμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (23,9%) και οι επαγγελματίες (18,7%). Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους η μεγαλύτερη αύξηση εμφανίζεται στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη.

Μεταξύ του γ’ τριμήνου εφέτος και του γ’ τριμήνου 2008, αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό των απασχολουμένων σε μη χειρωνακτικά επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης, μειώνεται το ποσοστό των απασχολουμένων σε χειρωνακτικά επαγγέλματα με εξειδίκευση, ενώ το ποσοστό των απασχολουμένων σε γεωργικά και στοιχειώδη επαγγέλματα παραμένει σχετικά σταθερό, όπως και για μη χειρωνακτικά επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης μετά το 2011.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων (44,4%) δηλώνει ότι εργάστηκε 40- 47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (29,7%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες. Η πλειονότητα των απασχολουμένων (83,4%) δηλώνει ότι εργάστηκε τις συνήθεις ώρες, ενώ το 10% δηλώνει ότι θα επιθυμούσε να εργάζεται περισσότερες ώρες. Το 2,4% δηλώνει ότι έχει και δεύτερη εργασία, ενώ το 2,1% αναζητεί εργασία αν και εργάζεται.

Οι μη ενεργοί (τα άτομα που δεν εργάζονται και δεν αναζητούν εργασία) ανέρχονται σε περίπου 4.369.500 άτομα. Η πλειονότητα των μη ενεργών ηλικίας 15- 74 ετών δεν έχει εργαστεί ποτέ στο παρελθόν (47,7%) ή έχουν περάσει περισσότερα από 8 έτη από τότε που σταμάτησαν την τελευταία τους εργασία (23,7%).

Από τα άτομα που εργάστηκαν μέσα στα τελευταία 8 έτη, το μεγαλύτερο ποσοστό σταμάτησε να εργάζεται επειδή συνταξιοδοτήθηκε (64,2%), ή επειδή η εργασία του ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (7,3%). Οι βασικοί λόγοι που δεν αναζητούν εργασία οι μη ενεργοί είναι το ότι βρίσκονται σε σύνταξη (38,2%) ή εκπαιδεύονται (23,8%). Το 0,6% των μη ενεργών αναζητεί εργασία, αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμο να την αναλάβει και το 1,5% δεν αναζητεί εργασία επειδή πιστεύει ότι δεν θα βρει ή δεν γνωρίζει πού θα απευθυνθεί.

A0101_SJO01_DT_QQ_01_2018_03_F_GR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available