Αποφασιστική παρέμβαση της ΕΚΤ για εκποιήσεις πρώτης κατοικίας

Το αρχηγείο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (AP Photo/Michael Probst)

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Τα κοινοβουλευτικά κόμματα καλούνται να λάβουν τις αποφάσεις τους για τις αλλαγές στις εκποιήσεις έχοντας πλέον ενώπιόν τους μια σαφή εικόνα για τις δυσμενείς επιπτώσεις των αλλαγών που ψηφίστηκαν (και αναπέμφθηκαν) και μάλιστα διά χειρός Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνος Ηροδότου κατέθεσε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής αντίγραφο ηλεκτρονικού μηνύματος που έλαβε από την ΕΚΤ, μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατυπώνει τη θέση ότι η τροποποίηση του πλαισίου που διέπει τις εκποιήσεις θα έχει αυξημένο αρνητικό αντίκτυπο στις κυπριακές τράπεζες.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με παρέμβασή της ζήτησε να της δοθεί το δικαίωμα έκδοσης νομικής γνώμης στη συζήτηση για το θέμα των εκποιήσεων, καθώς θεωρεί ότι οι αλλαγές επηρεάζουν τον τομέα ευθύνης τόσο της ΕΚΤ όσο και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ).

Η πολιτική διαχείριση είναι λεπτή, καθώς από τη μία τα κόμματα δεν θέλουν να χρεωθούν μια άτακτη υποχώρηση (αποδεχόμενα την προσεχή Παρασκευή την αναπομπή του νόμου που είχαν ψηφίσει πανηγυρικά πριν από μερικές ημέρες…), αλλά από την άλλη δεν μπορούν να αγνοηθούν οι επίσημες πλέον προειδοποιήσεις. Το βάρος πέφτει στο ΔΗΚΟ, αν ληφθεί υπόψη ότι το ΑΚΕΛ δεν αλλάζει θέση -όπως και τα μικρότερα κόμματα- ενώ ο ΔΗΣΥ ξεκαθάρισε ότι θα ψηφίσει υπέρ της αναπομπής.

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε ο κ. Ηροδότου τονίζεται ξεκάθαρα ότι λόγω του σημαντικού ρόλου που έχουν οι πωλήσεις πακέτων ΜΕΔ στον σχεδιασμό των τραπεζών για τη μείωση των κόκκινων δανείων, «οι επιδιωκόμενες τροποποιήσεις στο πλαίσιο των εκποιήσεων θα επιβαρύνουν τις προοπτικές για την επιτυχή ολοκλήρωση πωλήσεων πακέτων ΜΕΔ».

Επιβεβαιώνεται ότι η εποπτική ανησυχία δεν σχετίζεται με το ενδεχόμενο να μειωθεί ο ούτως ή άλλος περιορισμένος αριθμός των εκποιήσεων, αλλά με την ικανότητα των τραπεζών να πετύχουν τη μείωση του επίπεδο των κόκκινων δανείων στα χαρτοφυλάκιά τους μέσω της πώλησής τους.

Οι επενδυτές, αναφέρεται, ζητούν σταθερό νομικό πλαίσιο που να τους επιτρέπει να τιμολογούν ορθά τις επιδιωκόμενες συμφωνίες, ενώ η σημαντικά παρατεταμένη περίοδος πώλησης της εξασφάλισης βάσει του νέου πλαισίου εκποιήσεων θα έχει «αισθητό αντίκτυπο στην τιμή πώλησης τέτοιων χαρτοφυλακίων».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available