Ας πάει η Ευρώπη ένα βήμα πιο πέρα

Ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ. (AP Photo/Virginia Mayo)

Το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν είναι εύκολο. Δεκάδες κράτη με διαφορετικά ήθη, έθιμα, κουλτούρες, γλώσσες και βεβαίως διαφορετικές οικονομίες και προοπτικές προσπαθούν να βρουν κοινούς τόπους και να συνυπάρξουν αρμονικά ως ένα κράτος. Είναι αλήθεια ότι από το 1951, όταν ιδρύθηκε δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ανθρακα και Χάλυβα, ο προπομπός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, έχουν γίνει πολλά βήματα. Στο έδαφος των χωρών της ΕΕ γίνεται ελεύθερη διακίνηση πολιτών και προϊόντων, προάγονται αξίες και ελευθερίες που τιμούν τον άνθρωπο, το βιοτικό …

To Read this Article Login or Subscribe

Login Subscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available