Αυξήθηκαν οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Κύπρο, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019

Γραφική παράσταση της κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το 3ο τρίμηνο του 2019 ήταν 66.846, καταγράφοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στις 61.476 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την κυβέρνηση στις 5.370. Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές η απασχόληση ανήλθε στα 51.930, 5.342 και 4.204 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 283 άτομα (0,43%). Στην Κεντρική Κυβέρνηση υπάρχει αύξηση κατά 297 άτομα (0,52%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 40 άτομα (0,76%) ενώ μείωση παρατηρείται στις Τοπικές Αρχές κατά 54 άτομα (-1,27%).

Συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2019, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα μειώθηκε κατά 1.210 άτομα (-1,78%). Μείωση παρατηρήθηκε τόσο στην Κεντρική Κυβέρνηση όσο και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 1.223 άτομα (-2,09%) και 29 άτομα (-0,54%) αντίστοιχα ενώ οι Τοπικές αρχές αυξήθηκαν κατά 42 άτομα (1,01%).

Η απασχόληση στον ευρύ δημόσιο τομέα περιλαμβάνει την απασχόληση στη Γενική Κυβέρνηση και στις εταιρείες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση. Η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει την Κεντρική Κυβέρνηση και τις τοπικές Αρχές. Στις τοπικές Αρχές περιλαμβάνονται τα Δημαρχεία και τα Κοινοτικά Συμβούλια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available