Αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι στον ευρύ δημόσιο τομέα

Γραφική παράσταση της κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας για τους εργαζόμενους στον ευρύ δημόσιο τομέα.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας, το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταv στον ευρύ δημόσιο τομέα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018 ήταν 67.670. Στη Γενική Κυβέρνηση, η απασχόληση ανήλθε στις 61.771 και στις εταιρείες και επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση στις 5.899.

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις τοπικές Αρχές η απασχόληση ανήλθε στα 51.987, 5.552 και 4.232 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, η απασχόληση στον ευρύ δημόσιο τομέα αυξήθηκε κατά 672 άτομα (1,00%). Στην Κεντρική Κυβέρνηση υπάρχει αύξηση κατά 696 άτομα (1,22%), ενώ μείωση παρατηρείται στις εταιρείες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 10 άτομα (-0,17%) και στις τοπικές Αρχές κατά 14 άτομα (-0,33%).

Συγκριτικά με το 1ο τρίμηνο 2018, η απασχόληση στον ευρύ δημόσιο τομέα αυξήθηκε κατά 332 άτομα (0,49%). Η Κεντρική Κυβέρνηση παρουσίασε αύξηση κατά 263 άτομα (0,46%) και οι τοπικές Αρχές κατά 74 άτομα (1,78%). Οι εταιρείες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση σημείωσαν μείωση κατά 5 άτομα (-0,08%).

Η απασχόληση στον ευρύ δημόσιο τομέα περιλαμβάνει την απασχόληση στη Γενική Κυβέρνηση και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση. Η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει την Κεντρική Κυβέρνηση και τις Τοπικές Αρχές. Στις Τοπικές Αρχές περιλαμβάνονται τα Δημαρχεία και τα Κοινοτικά Συμβούλια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available