Αύξηση 32% στο ΑΕΠ της Κύπρου από το 2003 μέχρι το 2018

Φωτογραφία: ΓΤΠ.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Η εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Κύπρο σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ “αντανακλά τις σοβαρές επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στην κυπριακή οικονομία”, ακόμα όμως και έτσι επήλθε αύξηση κατά 31 % την περίοδο 2003-2018, σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται σε έκθεση της Κομισιόν, για την επέτειο των 15 ετών από το μεγάλο κύμα διεύρυνσης της ΕΕ του 2004.

Αναλυτικά, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, 1,7 δισ. ευρώ επενδύθηκαν στην Κύπρο κατά την περίοδο 2004- 2020 στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και 98 εκατ. ευρώ από πρόσθετες επενδύσεις κινητοποιήθηκαν στην Κύπρο στο πλαίσιο του σχεδίου Γιούνκερ από το 2014. Η Κομισιόν σημειώνει ότι από την έναρξη της θητείας της Κομισιόν Γιούνκερ το 2014, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και το σχέδιο Γιούνκερ έχουν στηρίξει 407 κυπριακές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Από το 2014, η ΕΕ παρέχει διαρθρωτική χρηματοδότηση ίση με το 20% όλων των δημόσιων επενδύσεων στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία η ΕΕ επενδύει το ισόποσο των 1 069 ευρώ ανά Κύπριο πολίτη σε διαρθρωτική χρηματοδότηση. Η ΕΕ χρηματοδοτεί στην Κύπρο έργα στον τομέα της συνοχής έως το 85 % της αξίας τους. 1 871 επιχειρήσεις λαμβάνουν στήριξη. 235 000 άτομα εξυπηρετούνται από καλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στη Λεμεσό . 200 εταιρείες συνεργάζονται με κέντρα έρευνας και καινοτομίας. 2 100 νοικοκυριά επωφελούνται από μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

“Η Κύπρος ήταν μία από τις 10 χώρες που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004. Για να φτάσουν τα νεότερα κράτη μέλη τον μέσο όρο της ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη και το εισόδημα, η ΕΕ επένδυσε μαζικά μέσω της πολιτικής της για τη συνοχή και, από το 2014, μέσω του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, του σχεδίου Γιούνκερ. Οι επενδύσεις αυτές είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα επιτόπου, τα οποία δεν οφείλονταν μόνο στην ενωσιακή χρηματοδότηση, αλλά και στις προσπάθειες των εν λόγω κρατών μελών για μεταρρυθμίσεις και για να γίνουν ελκυστικότερα για την εγκατάσταση των επενδυτών και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων”, αναφέρει σχετικά η Κομισιόν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available