Για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Πηγή: Γ.Τ. Πρωθυπουργού / Andrea Bonetti

Κύριε Διευθυντά,

Γνωρίζοντας ότι η μεγαλύτερη μερίδα του ελληνικού λαού κείται ενάντια της Συμφωνίας των Πρεσπών, όπως, επίσης, ότι για την επανεκλογή των βουλευτών, η ψήφος των θα βασισθεί στην επιλογή των επί αυτού του θέματος, καθόλου παράξενο να προταθεί μυστική ψηφοφορία.

Η επανεκλογή στη θεσούλα τους υπερτερεί ακόμη και του εθνικού συμφέροντος.

Αμήν!

Διατελώ,

Αντώνιος Χρ. Οικονόμου
Ακρον, Οχάιο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available