Δάνεια, σιωπή και όλα μια χαρά

Κάθε μέρα, όπως γνωρίζετε, δημοσιεύουμε την αντίστοιχη περσινή μας πρώτη σελίδα, που έχει μάλιστα και μεγάλη αναγνωσιμότητα.

Στην πρώτη σελίδα, στις 5 Μαρτίου 2018, ο πρώτος μας τίτλος ήταν: «Δάνειο $10 εκατ. προσπαθεί να πάρει η Αρχιεπισκοπή μας» και υπότιτλο «Με εγγύηση τα δυο κτίρια που είναι τα γραφεία της στη ΝΥ».

Τελικά δεν κατάφερε να πάρει 10, αλλά πήρε $7,5 εκατομμύρια από την ομογενειακών συμφερόντων Alma Bank.

Προφανώς το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά. Και προφανώς τα θέματα της Αρχιεπισκοπής βαίνουν καλώς.

Πού το ξέρω; …

To Read this Article Login or Subscribe

Login Subscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available