Διδάγματα από τη θεομηνία

(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)

Με τα ακραία φυσικά φαινόμενα ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα βάλει. Η φύση, όταν μάλιστα εκδηλώνει τη μανία της, είναι πανίσχυρη. Και μπροστά σε αυτή ο άνθρωπος αποδεικνύεται ανίσχυρος, μικρός.

Αυτό ακριβώς έγινε και στην περίπτωση της Χαλκιδικής. Λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να χαθούν ανθρώπινες ζωές, να καταλήξουν δεκάδες άνθρωποι στα νοσοκομεία (αρκετοί εκ των οποίων σοβαρά) και να καταστραφούν περιουσίες.

Το ότι η φύση είναι πανίσχυρη έναντι του ανθρώπου δεν σημαίνει, όμως, ότι ο τελευταίος πρέπει να στέκεται με …

To Read this Article Login or Subscribe

Login Subscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available