Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Λογοτεχνίας στην Πόλη

Από το Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Λογοτεχνίας στο Ζωγράφειο Λύκειο της Πόλης, παρουσία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Φωτογραφία: Οικουμενικό Πατριαρχείο – Νίκος Μαγγίνας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κήρυξε την έναρξη του 7ου Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου Λογοτεχνίας, το οποίο πραγματοποιείται στο Ζωγράφειο Λύκειο της Πόλης, με τίτλο «Αντώνης Σαμαράκης, ο αιώνιος έφηβος».

Το συνέδριο είναι αφιερωμένο στην προσωπικότητα και το έργο του Αντώνη Σαμαράκη. Συνδιοργανώνεται από το Ζωγράφειο Λύκειο και τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη της Θεσσαλονίκης.

Συμμετέχουν μαθητές Λυκείων από την Πόλη, την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες χώρες, καθηγητές, Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και εκπρόσωποι των γραμμάτων και των τεχνών.

Στην ομιλία του ο Πατριάρχης, ανάμεσα στα άλλα, είπε πως «η συνάντησις πρόσωπον προς πρόσωπον, η αλληλογνωριμία, η ανταλλαγή απόψεων, το κλίμα εμπιστοσύνης και ανοικτοσύνης, είναι πάντοτε πηγή εμπνεύσεως και δημιουργικότητος. Το Συνέδριον είναι αφιερωμένον εις τον Αντώνη Σαμαράκη, τον πασίγνωστον και πολυδιαβασμένον συγγραφέα των βιβλίων ‘Ζητείται ελπίς’, ‘Αρνούμαι’ και ‘Το Λάθος’, τον ένθερμον ανθρωπιστήν και κοινωνικόν αγωνιστήν, τον ενθουσιώδη προστάτην της νεότητος, τον οποίον είχομεν την μεγάλην χαράν να υποδεχθώμεν, συνοδεία και της ευγενεστάτης συζύγου του Ελένης, εις το Πατριαρχείον, να συζητήσωμεν και να συμπνευματισθώμεν».

Ο Πατριάρχης, έκανε ιδιαίτερη μνεία στη συμμετοχή μεγάλου αριθμού μαθητών. Είπε πως «ιδιαιτέραν αξίαν έχει η μεγάλη και ενεργός συμμετοχή μαθητών και μαθητριών, οι οποίοι, με τον νεανικόν ενθουσιασμόν των είναι βέβαιον ότι θα δώσουν παλμόν εις τας συζητήσεις και εις την όλην εκδήλωσιν μνήμης και τιμής δι? ένα ιδιαίτερον άνθρωπον του πνεύματος και της πράξεως, ο οποίος ήγγιζε τας χορδάς της ψυχής της νεολαίας, ήτο «αιώνιος έφηβος», και τώρα γίνεται αντικείμενον μελέτης, στοχασμού και συζητήσεως από εφήβους, από τους συμπαθεστάτους και αγαπητούς μας μαθητάς και τας μαθητρίας».

Συνεχάρη τον Ιωάννη Δεμιρτζόγλου, Διευθυντή του Ζωγραφείου Λυκείου, και όλους τους συντελεστές του Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου, ευχήθηκε την επιτυχία των εργασιών του και απένειμε την Πατριαρχική ευλογία του προς όλους τους συμμετέχοντες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available