Διορίστηκε και επίσημα ο νέος Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, Κωνσταντίνος Ηροδότου. Φωτογραφία: ΓΤΠ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη, στο Προεδρικό Μέγαρο, η τελετή διορισμού του νέου Διοικητική της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου κ. Κωνσταντίνου Ηροδότου. Μιλώντας στην τελετή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε ότι κύριος στόχος της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, ιδιαιτέρως μετά την ανάκαμψη από τις δύσκολες συνθήκες της κρίσης, είναι η διατήρηση της θετικής αναπτυξιακής πορείας και η δημιουργία συνθηκών για βιώσιμη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, προς όφελος όλων των πολιτών, υπό συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

“Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή καλείται να διαδραματίσει και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου”, ανέφερε ο Πρόεδρος, για να προσθέσει: “Προς την κατεύθυνση αυτή, η προώθηση της μεταρρύθμισης του νομοθετικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση της Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί βασική επιδίωξη για το αμέσως επόμενο διάστημα”.

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος Αναστασιάδης υπέδειξε ότι “η Κεντρική Τράπεζα, μέσω μιας συνετής και αποτελεσματικής εποπτείας που πρέπει να ασκεί στα πιστωτικά ιδρύματα, έχει τη βασική αρμοδιότητα για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας  ενεργώντας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Από την πλευρά του ο νέος Διοικητής, κ. Ηροδότου, διαβεβαίωσε ότι θα ενεργεί πάντοτε στα πλαίσια των νόμων, των κανονισμών και των διαδικασιών της Κεντρικής Τράπεζας  καθώς και της χρηστής διοίκησης ώστε το κύρος και η αξιοπρέπεια της να αναβαθμίζονται διαρκώς και να διατηρούνται πάντοτε σε υψηλά επίπεδα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Στις πρώτες του δηλώσεις στους δημοσιογράφους, ο κ. Ηροδότου διέγραψε τις βασικές του στοχεύσεις, ήτοι την περαιτέρω πρόοδο στη μείωση των ΜΕΔ και των κόκκινων δανείων που βρίσκονται εκτός του τραπεζικού τομέα, την αναδιοργάνωση της ΚΤΚ και την ενίσχυση της εκπροσώπησης της Κύπρου στην ΕΚΤ και σε άλλους οργανισμούς, την ενίσχυση της επικοινωνιακής πολιτικής και εξίσου σημαντικό την περαιτέρω προώθηση της προόδου που έγινε σε θέματα διαφάνειας τόσο στον τραπεζικό τομέα όσο και στην οικονομία γενικότερα.

«Υπάρχουν και προκλήσεις αλλά και στόχοι και σίγουρα θα μιλούμε και πιο συχνά, να ενισχυθεί και η επικοινωνιακή πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας να μαθαίνετε και εσείς και οι συμπατριώτες μας την πρόοδο που κάνουμε και στην οικονομία και στον τραπεζικό τομέα», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Ηροδότου, «ένας στόχος και πρόκληση είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια όπου έγινε μεγάλη πρόοδος μέχρι τώρα όπως γνωρίζετε, οι αριθμοί είναι γνωστοί, όμως πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα υπόλοιπα ΜΕΔ και με αυτά που παραμένουν στην οικονομία και επηρεάζουν συμπατριώτες μας».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available