Δυσκολίες και εμπλοκές στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης για το θέμα σχέσεων με άλλες Ομολογίες

ΒΟΣΤΩΝΗ. Δυσκολίες και εμπλοκές έχουν εμφανιστεί στη συνεδρίαση της Μεγάλης Συνόδου, αναφορικά με το θέμα «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον Λοιπόν Χριστιανικόν Κόσμον». Η εμπλοκή προέκυψε βασικώς και κυρίως γύρω από τη χρήση του όρου «Εκκλησία» για να ορίζονται οι λοιπές Χριστιανικές Ομολογίες συμπεριλαμβανομένων του Ρωμαιοκαθολικισμού και της Διαμαρτύρησης.

Αρχιερείς μέσα από την Σύνοδο, οι οποίοι ζήτησαν να τηρηθεί η ανωνυμία τους για ευνόητους λόγους, είπαν στον «Εθνικό Κήρυκα» πως «εδώ τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα διότι υπάρχουν ενστάσεις από πλευράς των Εκκλησιών Ρουμανίας, Σερβίας, Πολωνίας και Ελλάδος».

Οι προαναφερθείσες Εκκλησίες εγείρουν ζήτημα επί του κειμένου και διερωτώνται από Θεολογικής απόψεως πώς μπορούν να ονομάζονται οι άλλες Χριστιανικές Ομολογίες Ρωμαιοκαθολικισμός – Προτεσταντισμός – Εκκλησίες. Λέγουν ότι κατά το Σύμβολο της Πίστεως η Εκκλησία είναι Μία, όπως ακριβώς έχει οριστεί, διατυπωθεί και πιστευτεί επί αιώνας «εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν».

PEMPTH HMERA 4 IEWRWNYMOS

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος στη Σύνοδο. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ/ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Οι εκπρόσωποι των προαναφερθεισών Εκκλησιών Ρουμανίας, Σερβίας, Πολωνίας και Ελλάδος λέγουν ότι αυτή «η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία», είμαστε εμείς η Ορθόδοξη Εκκλησία, οπότε οι άλλοι οι αποσχισθέντες πώς μπορούν να είναι «Εκκλησία»; Υποστηρίζουν ότι έχει υπάρξει «έκπτωση» από την πίστη και από τη στιγμή που δεν έχουν «άπασα την αλήθεια» πώς μπορούν από απόψεως Θεολογικής να χρησιμοποιούν τον όρο Εκκλησία;

Ο «Εθνικός Κήρυξ» είναι σε θέση να γνωρίζει πως μόνο η Εκκλησία της Ρουμανίας έχει υποβάλλει είκοσι ερωτήσεις ζητώντας τροποποιήσεις, ενώ και οι υπόλοιπες Σερβίας, Πολωνίας και Ελλάδος έχουν θέσει ικανό αριθμό ερωτήσεων και τροποποιήσεων. Τονίζεται ότι δεν αναμενόταν να ολοκληρωθεί η συζήτηση επί του θέματος αλλά θα συνεχιστεί και το Σάββατο.

Επειδή όταν ολοκληρωνόταν η παρούσα έκδοση του «Ε.Κ.» συνεχιζόταν η συνεδρία της Μεγάλης Συνόδου και δεν είχε καταστεί δυνατή η τελική μορφή του κειμένου, θα παραθέσουμε στο τέλος του παρόντος άρθρου ενότητες από το προσυνοδικό κείμενο στο οποίο συζητά η Μεγάλη Σύνοδος.

PEMPTH HMERA 2 ROUMANIAS

Ο Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ (μέσον), με Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο, Αρχιεπισκόπους Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και Αλβανίας κ. Αναστάσιο. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ/ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

Την Παρασκευή το πρωί, υπήρξε συνεδρίαση μόνο των Προκαθημένων υπό τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο οι οποίοι συζήτησαν την εγκύκλιο σε εκκλησιαστική γλώσσα και το μήνυμα προς τον λαόν «εις πάντα τα έθνη» που θα εκδοθούν μετά το πέρας της Συνόδου, το Σάββατο το βράδυ 25 Ιουνίου. Την Κυριακή θα γίνει συλλείτουργο των Προκαθημένων στον ναό των Αγίων Πέτρου και Παύλου στα Χανιά.

Εν τω μεταξύ, η υποψήφια για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών κυρία Χίλαρι Κλίντον εξέδωσε δήλωση σχετική με την Σύνοδο στην οποία αναφέρει, πως, «όλοι οι άνθρωποι πίστεως οφείλουν να καλωσορίσουν την συνερχόμενη πρώτη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας για πάνω από 1.200 χρόνια, από τον Παναγιότατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο. Είχα το προνόμιο να δω προσωπικά την πνευματική ηγεσία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και ελπίζω πως η Σύνοδος θα ανανεώσει τους δεσμούς οι οποίοι έχουν αποδυναμωθεί μέσω των αιώνων, διότι μαζί είμαστε πιο δυνατοί».

PEMPTH HMERA 3 SERBIAS

Ο Σερβίας κ. Ειρηναίος και ο Κύπρου κ. Χρυσόστομος. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ/ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Υπογραμμίζεται ότι η πληροφόρηση των Μέσων Ενημέρωσης είναι πλημμελής και προβληματική, όπως προκύπτει από την καθημερινή συνέντευξη Τύπου που γίνεται στις 3:30 το απόγευμα και την οποία παρακολουθεί ο «Εθνικός Κήρυξ» ζωντανά. Εχει επιλεχθεί ως κύρια γλώσσα η Αγγλική με μετάφραση στην Ελληνική, ενώ όφειλε να ισχύει το αντίθετο.

Ενότητες κειμένου

«Η Ορθόδοξος Εκκλησία αναγνωρίζει την ιστορικήν ύπαρξιν άλλων χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών μη ευρισκομένων εν κοινωνία μετ’ αυτής, αλλά και πιστεύει ότι αι προς ταύτας σχέσεις αυτής πρέπει να στηρίζωνται επί της υπ’ αυτών όσον ένεστι ταχυτέρας και αντικειμενικωτέρας αποσαφηνίσεως του όλου εκκλησιολογικού θέματος και ιδιαιτέρως της γενικωτέρας παρ’ αυταίς διδασκαλίας περί μυστηρίων, χάριτος, ιερωσύνης και αποστολικής διαδοχής. Ούτω, ήτο εύνους και θετικώς διατεθειμένη τόσον διά θεολογικούς, όσον και διά ποιμαντικούς λόγους, προς θεολογικόν διάλογον μετά διαφόρων χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών και προς την συμμετοχήν γενικώτερον εις την Οικουμενικήν Κίνησιν των νεωτέρων χρόνων, εν τη πεποιθήσει ότι διά του διαλόγου δίδει δυναμικήν μαρτυρίαν του πληρώματος της εν Χριστώ αληθείας και των πνευματικών αυτής θησαυρών προς τους εκτός αυτής, με αντικειμενικόν σκοπόν την προλείανσιν της οδού της οδηγούσης προς την ενότητα…

…Η Ορθόδοξος Εκκλησία πιστή εις την εκκλησιολογίαν αυτής, εις την ταυτότητα της εσωτερικής αυτής δομής και εις την διδασκαλίαν της αρχαίας Εκκλησίας των επτά Οικουμενικών Συνόδων, συμμετέχουσα εν τω οργανισμώ του Π.Σ.Ε., ουδόλως αποδέχεται την ιδέαν της ‘ισότητος των Ομολογιών’ και ουδόλως δύναται να δεχθή την ενότητα της Εκκλησίας ως τινα διομολογιακήν προσαρμογήν».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ/ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available