Εβδομαδιαία ανασκόπηση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας

Το κτίριο του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

ΑΘΗΝΑ. Με σημαντικά κέρδη 5% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με μοχλό τις τραπεζικές μετοχές, ο δείκτης των οποίων ενισχύθηκε κατά 12,10%.

Η άνοδος της αγοράς πραγματοποιήθηκε με χαμηλό τζίρο, με τη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών να υποχωρεί κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Τεχνικά, στηρίξεις για την αγορά υπάρχουν στα επίπεδα των 820 και χαμηλότερα στις 800 μονάδες, ενώ αντιστάσεις εντοπίζονται στις 850 και υψηλότερα στις 870 μονάδες.

Η αγορά αναμένει τη σημερινή αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s, ενώ στρέφει και το ενδιαφέρον της στην ανακοίνωση, την επομένη εβδομάδα, των αποτελεσμάτων των εισηγμένων για το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 831,70 μονάδες, έναντι 792,06 της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 5,00%, από τις αρχές Αυγούστου υποχωρεί κατά 7,58 %, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 35,61%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε με άνοδο 4,40%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με άνοδο 6,00%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής: βιομηχανικά προϊόντα: άνοδος 4,72%, εμπόριο: πτώση 1,64%, κατασκευές και υλικά:άνοδος 2,70%, πετρέλαιο και αέριο: άνοδος 3,41%, προσωπικά και οικιακά προϊόντα: άνοδος 4,33%, πρώτες ύλες: άνοδος 3,90%, ταξίδια: άνοδος 1,10%, τεχνολογία: άνοδος 5,81%, τηλεπικοινωνίες: άνοδος 0,84%, τράπεζες: άνοδος 12,10%, τρόφιμα και ποτά: άνοδος 0,25%, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: άνοδος 8,41% και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: άνοδος 7,59%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 250,407 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών σημείωσε σημαντική μείωση και διαμορφώθηκε στα 50,081 εκατ. ευρώ, από 73,941 εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς, την εβδομάδα αυτή αυξήθηικε κατά 2,079 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 57,387 δισ. ευρώ.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ KΛΕΙΣΙΜΟ 23/8/2019 KΛΕΙΣΙΜΟ 16/8/2019 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 831,70 792,06 +5,00%

FTSE 25 2.034,57 1.948,91 +4,40%

FTSE MID CAP 1.339,24 1.263,41 +6,00%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.653,14 2.533,52 +4,72%

ΕΜΠΟΡΙΟ 73,66 74,89 -1,64%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2.995,66 2.917,00 +2,70%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 5.203,44 5.031,64 +3,41%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 8.428,44 8.078,54 +4,33%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 6.698,56 6.447,33 +3,90%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.610,73 1.593,20 +1,10%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 999,15 944,29 +5,81%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3.303,08 3.275,56 +0,84%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 690,83 616,24 +12,10%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 11.056,78 11.028,95 +0,25%

ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 2.763,66 2.549,37 +8,41%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.080,50 1.004,31 +7,59%

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ

( σε εκατ. ευρώ)

Δευτέρα 19/8/2019 828,30+4,58% 62,228

Τρίτη 20/8/2019 829,74+0,17% 46,706

Τετάρτη 21/8/2019 832,72+0,36% 42,175

Πέμπτη 22/8/2019 845,22+1,50% 44,795

Παρασκευή 23/8/2019 831,70-1,60% 54,503

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available