Εβδομαδιαία ανασκόπηση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας

Το κτίριο του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

Με ήπια πτώση 0,53% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, ενώ σημαντική υποχώρηση παρουσίασε η συναλλακτική δραστηριότητα. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 2,23%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει απώλειες 46,91%.

Η αγορά υποχώρησε μετά από δύο ανοδικές εβδομάδες στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 7,65%, πτώση που συνοδεύτηκε από πτώση 26% της μέσης ημερήσιας αξία των συναλλαγών.

Τεχνικά ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης στις αρχές Δεκεμβρίου έκανε μια πρώτη προσπάθεια απεγκλωβισμού από το πτωτικό κανάλι τιμών που ξεκινάει από τον Μάιο και έχει δημιουργήσει μια εύθραυστη βάση τιμών στις 600 μονάδες.

Τεχνικά, η αγορά θα πρέπει αν διασπάσει ανοδικά την αντίσταση των 660 μονάδων, μπορεί να κινηθεί προς την ζώνη των 680-710 μονάδων. Αντιθέτως εάν κινηθεί πτωτικά, η πρώτη στήριξη είναι στις 640 μονάδες και η επόμενη στις 620 μονάδες.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 645,24 μονάδες, έναντι 648,71 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 0,53%, από τις αρχές Δεκεμβρίου σημειώνει άνοδο 2,38%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει απώλειες σε ποσοστό 19,58%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,14%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με πτώση 0,48%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: πτώση 1,84%, Εμπόριο: πτώση 1,66%, Κατασκευές και Υλικά: πτώση 1,36%, Πετρέλαιο και Αέριο: πτώση 2,28%, Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: πτώση 0,78%, Πρώτες Ύλες: άνοδος 1,81%, Ταξίδια: πτώση 0,67%, Τεχνολογία: άνοδος 2,01%, Τηλεπικοινωνίες: άνοδος 0,09%, Τράπεζες: πτώση 2,23%, Τρόφιμα και Ποτά: άνοδος 3,60%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: άνοδος 0,75% και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: πτώση 4,18%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 196,290 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 39,258 εκατ. ευρώ, έναντι 53, 346 εκατ. ευρώ.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ

KΛΕΙΣΙΜΟ

7/12/2018 KΛΕΙΣΙΜΟ

14/12/2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 648,71 645,24 -0,53%

FTSE 25 1.697,22 1.699,55 +0,14%

FTSE MID CAP 1.021,69 1.016,79 -0,48%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.054,88 2.016,98 -1,84%

ΕΜΠΟΡΙΟ 65,81 64,72 -1,66%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2.619,34 2.583,73 -1,36%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 4.981,42 4.970,05 -2,28%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.437,33 7.379,49 -0,78%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.163,15 3.220,50 +1,81%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.474,99 1.465,16 -0,67%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 730,10 744,74 +2,01%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3.008,56 3.011,31 +0,09%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 475,78 465,16 -2,23%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 9.949,12 10.307,31 +3,60%

ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1.841,58 1.855,35 +0,75%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 852,99 817,30 -4,18%

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ

( σε εκατ. ευρώ)

Δευτέρα 10/12/2018 638,20 -1,62% 29,178

Τρίτη 11/12/2018 635,84 -0,37% 45,442

Τετάρτη 12/12/2018 646,16 +1,62% 35,960

Πέμπτη 13/12/2018 648,49 +0,36% 56,612

Παρασκευή 14/12/2018 645,24 -0,50% 29,098

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available