Εγκάρδιες ευχές

Κύριε Διευθυντά,

Δράττομαι της ευκαιρίας επί των εορτών να σας ευχηθώ Καλά Χριστούγεννα ως και όλου του προσωπικού του «Εθνικού Κήρυκος». Και με υγεία να υποδεχθείτε το Νέον Ετος 2019 διά να συνεχίσετε μέσω του «Ε.Κ.» να δημοσιογραφείτε διά να μας ενημερώνετε.
Επ’ ευκαιρία, σας συγχαίρω διότι εις τας middle term elections της 5ης Νοεμβρίου τηρήσατε ουδέτερη στάση. Δεν προπαγανδίσατε υπέρ υποψηφίων. Μόνο συστήσατε ευπρεπώς να ψηφίσουμε.
Τιμή σας. Ελπίζω να συνεχίσετε και εις το μέλλον το λειτούργημά σας. Συγχαρητήρια.
Είθε ο Θεός να είναι οδηγός σας.

Καλά Χριστούγεννα
Ευχαριστώ
Δημήτρης Τριανταφύλλης
Νέα Υόρκη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available