Εγκύκλιος Αρχιεπισκόπου Δημητρίου για την 25η Μαρτίου

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γέρων Αμερικής, κ. Δημήτριος. Φωτογραφία: «Ε.Κ.»/Δέσποινα Αφεντούλη.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Στη διπλή εορτή της 25ης Μαρτίου αναφέρεται η εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου, η οποία στάλθηκε προς άπαν το πλήρωμα της Αρχιεπισκοπής.

Ο Αρχιεπίσκοπος τονίζει εξ αρχής πως «σήμερα είναι η φανέρωσις του απ’ αιώνος Μυστηρίου (Απολυτίκιον της Εορτής). Είναι η Εορτή του Ευαγγελισμού κατά την οποία εορτάζουμε την αποκάλυψη της χάριτος του Θεού στην Παρθένο Μαρία. Πρόκειται για μια νέα ημέρα όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ανακοίνωσε την Σάρκωση του Χριστού, λέγοντας στη Θεοτόκο ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν (Λουκ. 1:31).

Η ημέρα αυτή και η αγία αυτή Εορτή είναι ημέρα χαράς. Ψάλλουμε την αναφώνηση της Παρθένου Μαρίας, Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και ηγαλλίασεν το πνεύμα μου επί τω Θεώ τω σωτήρι μου (Λουκ. 1:46-47). Ευγνωμονούμε και δοξάζουμε τον Θεό για τα θαυμαστά έργα Του και την ένδοξη αποκάλυψή Του. Διά του Ευαγγελίου, βεβαιώνουμε ότι τη Σάρκωση του Κυρίου μας υπήρξε γεγονός αγαλλιάσεως. Απέραντη χαρά γέμισε τις καρδιές των πολυπληθών ανθρώπων οι οποίοι εδέχθηκαν το Θείο μήνυμα με πίστη και βρήκαν ελπίδα. Χαρά ήταν το αίσθημα το οποίο παρεκίνησε πολλούς να φθάσουν έως τα πέρατα του κόσμου και να κηρύξουν την ευλογημένη και αιώνια ζωή η οποία αποκτάται διά του Χριστού και του Ευαγγελίου».

Σε άλλο σημείο αναφέρει πως «σήμερα είναι ημέρα ελευθερίας. Η χάρις του Θεού αποκαλύφθηκε. Με την αγγελία του Αρχαγγέλου στην Παρθένο Μαρία, οι υποσχέσεις του Θεού εκπληρώνονται και η ελπίδα μας ανανεώνεται. Με την αλήθεια της αποκαλύψεώς Του, απελευθερωνόμεθα από τα βάρη μας και εισερχόμεθα στην ένδοξη ζωή και στο φως της αγάπης Του».

Αναφερόμενος στην Ανεξαρτησία της Ελλάδος, γράφει πως «αυτή η ημέρα και η χαρά και η ελπίδα της Εορτής του Ευαγγελισμού ενέπνευσε τους προγόνους μας να αρχίσουν τον αγώνα των για ελευθερία. Μετά από αιώνες καταπιέσεως, οι Ελληνες δεν μπορούσαν πλέον να σηκώνουν τον ζυγό της αιχμαλωσίας και τις δυσκολίες της κατοχής. Το έτος 1821, ανακτώντας δύναμη από την ενότητα, την ελπίδα, την πίστη και την αποφασιστικότητα, κατόρθωσαν να παλέψουν για την ελευθερία. Γνώριζαν ότι η επανίδρυση του Ελληνικού Κράτους αποτελούσε τον μόνο δρόμο στην αναζήτηση ασφαλούς καθεστώτος ελευθερίας για τις επερχόμενες γενεές. Σήμερα τιμούμε την γενναιότητα και θυσία των με επισημότητα και ευγνωμοσύνη, επιβεβαιώνοντας ότι είμεθα οι ευλογημένοι κληρονόμοι της ανεξαρτησίας που αποκτήθηκε με τους αγώνες των.

Ο εορτασμός του Ευαγγελισμού που απηύθυνε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ προς την Παρθένο Μαρία και η Σάρκωση του Κυρίου μας, είναι εορτασμός της αποκαλύψεως της αγάπης του Θεού και του δώρου του Θεού. Είναι εορτή χαράς. Είναι εορτή χαράς και ελευθερίας καθώς τιμούμε τους Ελληνες προγόνους μας οι οποίοι προσέφεραν τις ζωές των για να εδραιωθή η ελευθερία για τους ίδιους και για εμάς, τα παιδιά των».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available