Εκτοξεύτηκε στο 2,7% ο πληθωρισμός το φετινό Νοέμβριο

Γραφική παράσταση της κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας

ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Νοέμβριο 2018 μειώθηκε κατά 0,20 μονάδες και έφτασε στις 102,09 μονάδες, σε σύγκριση με 102,29 μονάδες τον Οκτώβριο 2018. Σε σχέση με τον Νοέμβριο 2017 ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 2,7%, ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου– Νοεμβρίου 2018, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 1,4%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2017-Νοεμβρίου 2018 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2016 – Νοεμβρίου 2017 παρουσίασε αύξηση 1,2%. Κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο σημειώθηκε αύξηση 0,6%.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Νοέμβριο 2017 όσο και με τον προηγούμενο μήνα, καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό με αυξήσεις 33,8% και 4,2% αντίστοιχα.

Συγκριτικά με τον Νοέμβριο 2017, η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο παρουσίασε τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή με ποσοστό 11,8%. (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Οκτώβριο 2018, η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Μεταφορές (-2,1%), ενώ αύξηση σημειώθηκε στην Ένδυση και Υπόδηση ( 1,5%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες θετικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (4,8%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (4,7%). (Πίνακας 1)

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2018 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2018 είχε η κατηγορία Μεταφορές (-0,34), ενώ τη μεγαλύτερη θετική είχε η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,17) .

Το προϊόν με τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2018 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα ήταν τα πετρελαιοειδή (-0,20), ενώ θετική επίδραση είχε ο ηλεκτρισμός (0,15).

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά (διαμένουν στην Κύπρο ή έχουν σκοπό να διαμείνουν στην Κύπρο για ένα χρόνο τουλάχιστον). Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού.

Ο Πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available