Εμπεριστατωμένο το Ημερολόγιο του 2018 της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Το Ημερολόγιο-Yearbook-του έτους 2018 της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Φωτογραφία: Αρχιεπισκοπή Αμερικής πή Αμερικής.

ΒΟΣΤΩΝΗ. Το Ημερολόγιο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής του έτους 2018, γνωστό ως Year book είναι έτοιμο και διαθέσιμο στην ηλεκτρονική του μορφή, ενώ κάθε κοινότητα θα λάβει τιμής ένεκεν δύο αντίγραφα από την έντυπη έκδοσή του. Πρόκειται για μία εμβριθή και εμπεριστατωμένη καλαίσθητη έκδοση, δομημένη με συστηματικό τρόπο και άρα πρακτικώς εύχρηστη στη χρήση και ανάγνωσή του.

Εμπεριέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, τις κατά πόλεις Μητροπόλεις, τις κοινότητες, τον ιερό κλήρο, τους συνταξιούχους ιερείς, το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο, το Τάγμα των Αρχόντων του Οικουμενικού Θρόνου, τα σχολεία, τις ομοσπονδίες και συλλόγους, τα Μέσα Ενημέρωσης, τα ιδρύματα, το Ελληνικό Κολέγιο και τη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης, το Ιονικό Χωριό, το Ταμείο «Πίστη: Για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία» και άλλες πολλές χρήσιμες πληροφορίες.

Επίσης, είναι διανθισμένο με φωτογραφικά στιγμιότυπα από την ποιμαντορία του Αρχιεπισκόπου κ. Δημητρίου στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής και των κατά τόπους Μητροπόλεων.

Το Ημερολόγιο χαιρετίζει και επαινεί με ειδικό Γράμμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα αναφέρει πως «εν αγαλλιάσει καρδίας απευθύνομεν χαιρετισμόν αγάπης εκ μέρους της Μητρός Αγίας τουΧριστού Μεγάλης Εκκλησίας προς τους τιμιωτάτους εν Χριστώ αδελφούς, τον ευαγή κλήρον και τον ευσεβή λαόν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, δραττόμενοι της ευκαιρίας ην παρέχει ημίν η έκδοσις του μετά χείρας ημερολογίου διά το σωτήριον έτος 2018».

Υπογραμμίζει πως «μέτρον πάντων δι’ ημάς ήτο και είναι ο Χριστός. Εκ της σχέσεως ημών μετ’ Αυτού νοηματοδοτείται ο χρόνος του βίου μας, ο οποίος αποτελεί το κεφάλαιον, το οποίον μας παραδίδει ο Κύριος, λέγων ‘πραγματεύσασθε εν ω έρχομαι’ (Λουκ. ιθ’, 13-14). Από ημάς εξαρτάται εάν το κεφάλαιον τούτο θα το εκμεταλλευθώμεν θεοφιλώς, ώστε να αρέσωμεν τω Κυρίω και να ακούσωμεν παρ’ Αυτού το ‘είσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου’ (Ματθ.κε’, 23-24). Η ανατολή εκάστου έτους ενθυμίζει την αναγκαιότητα να φανώμεν αντάξιοι των πλουσίων δωρεών του Αγίου Πνεύματος τας οποίας μας παρέδωκεν ο Κύριος και να αγωνισθώμεν διά την διατήρησιν και την αύξησίν των».

Επίσης, στο μήνυμά του, ο Αρχιεπίσκοπος Γέρων Αμερικής κ. Δημήτριος τονίζει πως «το κέντρο του έργου των ενοριών, των Μητροπόλεων και της ΙεράςΑρχιεπισκοπής μας παρουσιάζεται στην ετήσια έκδοση του Ημερολογίου. Στις σελίδες που ακολουθούν θα δείτε το μεγάλο έργο το οποίο πραγματοποιείται σε όλα τα επίπεδα της Εκκλησίας προς δόξαν του Θεού. Θα δείτε αποτελεσματικές διακονίες και μέσα τα οποία προσφέρονται για την στήριξη των κληρικών και λαϊκών μας στην εκπλήρωση των σημαντικών και ιερών διακονιών τους. Είναι φανερό στο Ημερολόγιο 2018 ότι η δύναμη της μαρτυρίας μας και η αφοσίωση των πιστών σε ολόκληρη την Αρχιεπισκοπή συνεχίζουν να δημιουργούν κοινότητες πίστεως και αγάπης με τη διάδοση του Ευαγγελίου και την προσφορά υπηρεσιών εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού».

Σε άλλο σημείο, αναφέρει: «όπως προσδοκούμε ένα έτος γεμάτο νέες ευκαιρίες και ευλογίες, είθε να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε τον Θεό όλοι μαζί για όλα όσα μας έχει δώσει για τη ζωή μας, την κοινότητά μας και για το έργο της διακονίας. Είθε αυτός ο χρόνος να είναι ενιαυτός Κυρίου δεκτός μέσα από τη λατρεία μας και μέσα από την προσφορά υπηρεσίας μας διά των μηνυμάτων, προγραμμάτων και ενεργειών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας».

Το κόστος του ανέρχεται σε 18 δολάρια και επί πλέον 6 δολάρια για τα ταχυδρομικά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available