Εναρξη Μ. Τεσσαρακοστής στη Θεολογική Σχολή

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος ομιλεί στους φοιτητές και καθηγητές της Θεολογικής Σχολής στο παρεκκλήσιο του Τιμίου Σταυρού για την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Φωτογραφία Holy Cross School of Theology.

ΒΟΣΤΩΝΗ. Με Ιερές Ακολουθίες, στοχασμούς και επίκαιρες ομιλίες έγινε η έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στο Ελληνικό Κολέγιο και τη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης.

Παρών ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος, ο οποίος άλλωστε μεταβαίνει κάθε χρόνο στη Σχολή για την έναρξη της Τεσσαρακοστής και ο οποίος ήταν ο κεντρικός ομιλητής στο παρεκκλήσιο του Τιμίου Σταυρού, όπου είχαν συγκεντρωθεί φοιτητές και καθηγητές.

Ο Αρχιεπίσκοπος στήριξε την ομιλία του στο 15ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη και συγκεκριμένα στους στίχους 7 έως 17. Είχαν μοιρασθεί αντίγραφα σε όλους σε αμφότερες τις γλώσσες ελληνική και αγγλική από το συγκεκριμένο κεφάλαιο.

Ο Αρχιεπίσκοπος ειδικότερα ανέλυσε το ρήμα «μένω» (abide) από τον στίχο 7 ο οποίος λέει το εξής: «Εάν μείνητε εν εμοί και τα ρήματά μου εν εμοί μείνη, ο εάν θέλητε αιτήσασθε και γενήσεται υμίν».

Υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα «πολύ συγκεκριμένο και επικρατούν ρήμα», το οποίο εμφανίζεται πολλές φορές και το οποίο μεταφράζεται στα αγγλικά ως «abide» ή «reside», αλλά έχει επιπλέον νοήματα στην ελληνική γλώσσα».

Είπε ακόμα πως «είναι εμφανές ότι ο Χριστός λέγει στους Αποστόλους τους και κατ’ επέκταση σε όλους τους πιστούς όχι να μένουν μαζί τους αλλά εν αυτώ, υπενθυμίζοντας στον καθένα «ίνα αγαπάτε αλλήλους».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available