Εξαίρετη ανάλυση

Κύριε Διευθυντά,

Επιθυμώ να ασχοληθώ με το σχόλιο του κ. Α. Η. Διαματάρη που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της 4ης Φεβρουαρίου, με τίτλο «Η έξοδος της Βρετανίας από την ΕΕ, σημασία και συνέπειες».

Με εντυπωσίασε.

Ομολογώ ότι είναι εξαίρετη η ανάλυση, καθ’ ότι εκθέτει με γλαφυρότητα και πληροφορώντας μας με στοιχεία ιστορικά και αδιάψευστα περί Μεγάλης Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ενωσης. Απλά και θετικά μας ενημερώνει διά τυχόν απρόβλεπτες εξελίξεις. Θετικές ή αρνητικές βασιζόμενες εις ιστορικά γεγονότα, τονίζοντας ότι το μέλλον θα το δείξει.

Ευχαριστώ διά τη φιλοξενία
Δημήτρης Τριανταφύλλης
Νέα Υόρκη, NY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available