Εξι στους 10 Κύπριους βγαίνουν σε πρόωρη σύνταξη στα 63

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ).

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Παρότι τα όρια συνταξιοδότησης ανεβαίνουν σε όλη την Ευρώπη, στην Κύπρο όλο και περισσότεροι επιλέγουν την πρόωρη συνταξιοδότηση και δεν φτάνουν στην ηλικία των 65 που είναι το όριο.

Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, έξι στους δέκα Κύπριους επιλέγουν να εγκαταλείψουν νωρίτερα την εργασία τους. Δηλαδή, περίπου το 60%-65% των δικαιούχων της θεσμοθετημένης σύνταξης επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στην ηλικία των 63.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας, ένας πολύ μεγάλος αριθμός από αυτούς συνεχίζουν να εργάζονται τουλάχιστον μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας τους. Σημειώνεται ότι με βάση τον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, εάν κάποιος είναι δικαιούχος θεσμοθετημένης σύνταξης στα 63 αλλά π.χ. συνεχίζει να εργάζεται μέχρι τα 65 (ηλικία αφυπηρέτησης), μπορεί εάν επιθυμεί να πάρει σύνταξη στα 63 και στα 65 που θα τερματισθεί η απασχόληση του γίνεται επαναϋπολογισμός για αύξηση της θεσμοθετημένης του σύνταξης.

Σημειώνεται ότι η ετήσια δαπάνη συντάξεων ανήλθε σε €1 δισ.  Σύμφωνα με τα στοιχεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το κατώτατο μηνιαίο ποσό συντάξεων είναι τα €355,74 για συνταξιούχους χωρίς εξαρτώμενο, €474,31 με ένα εξαρτώμενο, €533,60 με δύο εξαρτώμενα και €592,89 με τρία εξαρτώμενα.

Οι δαπάνες για τις συντάξεις είναι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους γήρανσης, ακολουθούμενες από εκείνες για ιατροφαρμακευτική κάλυψη ηλικιωμένων και άλλου είδους υπηρεσίες φροντίδας.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat (2015), τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. δαπανούσαν περίπου 12,8% του ΑΕΠ για τις δημόσιες συντάξεις, ενώ το 26% του πληθυσμού ήταν συνταξιούχοι. Τις υψηλότερες δαπάνες συναντούμε σε Ελλάδα (17,8%), Ιταλία (16,5%),  Γαλλία (15%) και Δανία (13,5%). Ακολουθούν οι Ισπανία (12,6%) και Γερμανία (11,8%). Η Κύπρος βρίσκεται λίγο χαμηλότερα στο 10,8%. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Μάλτα (7,6%) και Ιρλανδία (5,5%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available