Η ελπίδα μας ανανεώνεται

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρος. Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ, Κώστας Μπέη.

Κύριε Διευθυντά,

Πολλά τα εγκώμια και οι καλολογίες υπέρ του καλοδεχούμενου νέου Αρχιεπισκόπου της Ομογένειας με την αντανακλούσαν ελπίδας την συνδετικήν σχέση τους δεσμούς ελπιδοφόρος μας.

Ελπίζομεν λοιπόν και προσδοκούμε, αναμένουμε κι επιθυμούμε, με τον καιρό και ένα άριστα προγραμματισμένο μέγα σκοπό, ολίγον κατ’ ολίγον να βλέπουμε και μαρτυρούμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ιεροπρεπών ιερέων, έμπλεοι με την ελληνική γλώσσαν της εύστομης και εύρωστης του λόγου του Χριστού και της Ορθοδοξίας μας, ώστε με ευγλωττία να κηρύττουν στο εκκλησίασμα ότι τρέχον κήρυγμα και εν συνεχεία, το ίδιο στην Αγγλικήν, εις όφελος εκείνων, αποκομμένοι από την Ελληνικήν.

Με ό,τι ενδυναμωτικό τρόπο, να ενδυναμώσει αδύνατα σχολεία κοινοτήτων, ώστε η αναρριχούμενη γενιά να αναπνέει τον δροσερό αέρα της γλώσσας μας και της πίστης μας, από εξίσου ελληνομάθειας διδασκάλους και ιερείς.

Να εμφυτεύσει στις στερημένες κοινότητες το ζωογόνο πανελλήνων χορών το φυτώριον, συνδετικόν μέσον επερχόμενων γενεών με τα χορευτικά βιολιού, φλογέρας και πολυχορδίας μαγευτικά μουσικοσυναισθήματα, που τους δίνει αέρα αγκαλιασμένοι σε ρυθμό πολύχρωμο σε φτερωτά πηδήματα.

Οπου χορωδίες αδυνατισμένες να ενδυναμώσει με ανανεωτικό τρόπο παρακινήσει και ενσωματώσει, ωδή τόσο συναρπαστική που με καταξιωμένο ιερέα ομού σε συνδέουν με την ουράνιαν αγιοσύνην.

Να δώσει έντονη και ενεργόν επιστασίαν τίμιας και καθαρής διαχείρισης του ταμείου Αρχιεπισκοπής.

Μερικά από πρωτεύοντα αναγεννητικά θέματα της θριαμβεύουσας Ομογένειας.

Σεβασμιώτατε Ελπιδοφόρε ως περιπτυγμένος με την ελπίδα, επαληθέψετε εκείνη την ασίγητη έκφραση του Ιησού Χριστού όταν κατά την επιθυμία δύο Ελλήνων να συναντήσουν και γνωρίσουν, ενθουσιάστηκε, αναφωνώντας «ήγγικεν γαρ η ώρα ίνα δοξαστεί ο Υιός του Ανθρώπου».

Εφθασεν και σε μας η ώρα που θα αναδοξαστεί η Ομογένεια, όταν, κάτω από τις φτέρες της ελπίδας, κομιζόμενη με την ενθρόνιση του σεβαστού Ελπιδοφόρου μας η ίδια η ελπίδα θα μας φέρει και θα μας εγκαθιδρύσει και σε Ελληνικόν Πανεπιστήμιον!

Πέτρος Τσαντές
Islandia, NY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available