Η Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Μητρόπολης Αγίου Φραγκίσκου

Ο Μητροπολίτης Αγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμος. Φωτογραφία αρχείου: «Ε.Κ.»/Θεόδωρος Καλμούκος.

Στην ιεραποστολή και στον ευαγγελισμό των πιστών θα είναι αφιερωμένη η φετινή Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Μητρόπολης Αγίου Φραγκίσκου.

Σύμφωνα με ανακοινωθέν της Μητρόπολης, η Κληρικολαϊκή θα συνέλθει τη Δευτέρα και Τρίτη 4 και 5 Μαρτίου 2019 στο Κατασκηνωτικό και Κέντρο Πνευματικής Περισυλλογής του Αγίου Νικολάου, γνωστό ως Saint Nicholas Range στην πόλη Dunlop της Καλιφόρνιας.

Το θέμα της Κληρικολαϊκής θα είναι «η μεγάλη αποστολή στην ενορία», είναι βασισμένο στην Ευαγγελική προτροπή του Χριστού από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου κεφάλαιο 28 στίχοι 19 και 20 «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος διδάσκοντες αυτούς πάντα όσα ενετειλάμην υμίν. Και εγώ ειμί μεθ’ υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν».

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο π. Ευάγγελος Αρματάς ιερατικός προϊστάμενος της κοινότητας του Αγίου Σπυρίδωνα στην πόλη Loveland του Κολοράντο. Ο Μητροπολίτης Αγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμος δήλωσε στον «Εθνικό Κήρυκα» ότι «ο π. Ευάγγελος είναι δυναμικός κληρικός και καλός ομιλητής και θα αναλύσει και αναπτύξει θέματα σχετιζόμενα με την προαγωγή, ανάπτυξη και ευαγγελισμό μέσα στην κοινότητα».

Ανέφερε ακόμη, πως «ο θεσμός της τοπικής Κληρικολαϊκής Συνέλευσης είναι σοβαρό και ουσιαστικό μέρος της ζωής της Μητρόπολης και των κοινοτήτων μας που την συγκροτούν διότι θα έχουμε την ευκαιρία διαλόγου, εξέτασης θεμάτων που μας απασχολούν, πληροφοριακά σεμινάρια, την ετήσια θεώρηση των οικονομικών της Μητρόπολης και την παρουσίαση για έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 2019».

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι Μητροπόλεις οφείλουν να διοργανώνουν τοπικές Κληρικολαϊκές Συνελεύσεις όπως άλλωστε προκύπτει από τους Ομοιόμορφους Κανονισμούς της Αρχιεπισκοπής και να δίνουν λεπτομερή οικονομικό απολογισμό εσόδων και εξόδων. Κάθε κοινότητα οφείλει να στέλνει τέσσερις αντιπροσώπους, τον ιερατικό προϊστάμενο, τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και εν απουσία του, τον αντιπρόεδρο και δύο μέλη της κοινότητας τα οποία να επιλέγονται από τις γενικές τους συνελεύσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available