Η Κύπρος ξανά στις αγορές για άντληση1,6 δισ. Ευρώ

Φωτογραφία: ΓΤΠ.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Ποσό της τάξης του 1,6 δισ. ευρώ φαίνεται πως θα επιδιώξει να δανειστεί η Κύπρος από τις διεθνείς αγορές το 2020, ώστε να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτικών αναγκών για εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, οι οποίες ανέρχονται σε 2-2,25 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που θα χρησιμοποιηθεί για εξόφληση της οφειλής προς το ΔΝΤ.

Η απόφαση είναι όπως εντός του 2020 εξοφληθεί το υπολειπόμενο χρέος των 713 εκατ. ευρώ προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα έληγε σταδιακά μέχρι το 2026. Υπενθυμίζεται πως το 2019 αποπληρώθηκε πλήρως το δάνειο προς τη Ρωσική Ομοσπονδία. Το χαμηλό κόστος δανεισμού που επικρατεί στις αγορές έχει οδηγήσει το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους στην απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή και του ΔΝΤ.

Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν το κράτος θα προχωρήσει με μία μεγάλη έκδοση ΕΜΤΝ ή με δύο μικρότερες ούτε και η διάρκεια της έκδοσης. Πάντως, υπάρχει ένα κενό για έκδοση επταετούς διάρκειας, που θα λήγει δηλαδή το 2027, όταν και οι λήξεις χρέους είναι ελάχιστες. Ακολουθεί ένα καλό παράθυρο για λήξεις το 2032 και 2033 όταν και πάλι οι λήξεις χρέους είναι μηδαμινές.

Η Κυπριακή Δημοκρατία ευελπιστεί πως θα καταφέρει να δανειστεί εκ νέου με σχετικά χαμηλό κόστος, όπως έγινε με τις τελευταίες εκδόσεις ΕΜΤΝ, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα το μέσο σταθμικό κόστος του δημόσιου χρέους να μειωθεί στο 2,2%. Η μέση σταθμική διάρκεια αποπληρωμής είναι τα 6,3 χρόνια. Σημαντικό ρόλο για να καταφέρει η χώρα να δανειστεί με χαμηλό κόστος θα έχουν και οι αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης για τη νέα χρονιά.

Οι Moody’s διατηρούν την αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας στην κατηγορία σκουπίδια αλλά με θετικό ορίζοντα ενώ οι Fitch που έχουν δώσει διαβάθμιση ΒΒΒ- διατηρούν τον ορίζοντα επίσης θετικό. Πάντως, το 2020 λήγουν τα ομόλογα εξωτερικού μίας σημαδιακής έκδοσης, αυτή του Φεβρουαρίου του 2010, η οποία είναι η τελευταία που απομένει και που έγινε πριν το ξέσπασμα της κρίσης. Όλες οι άλλες εκδόσεις ΕΜΤΝ  που ακόμα τρέχουν, έγιναν μετά το 2013.

Πέραν της μείωσης του κόστους δανεισμού, πρωταρχικής σημασίας είναι και η διατήρηση υγειών χρονοδιαγραμμάτων αποπληρωμής εκδόσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available