Η συνάντηση δύο Ελληνισμών

Κύριε Διευθυντά,

Με την αποικιακή εξάπλωση του Ελληνισμού δίνεται η ευκαιρία να συνδεθούν στενότερα οι Ελληνες του Νότου με τους Ελληνες του Βορρά.

Λίγα χρόνια μετά την ίδρυση της Επιδάμνου και την εγκατάσταση Κορινθίων αποίκων στα όρια Ηπείρου – Ιλλυρίας, ιδρύεται μία νέα αποικία από Κορινθίους.

Η νέα αυτή ελληνική εστία είναι γνωστή στην ιστορία με το όνομα Απολλωνία και έγινε ο τόπος όπου συναντήθηκαν και αργότερα ενώθηκαν ο Πελοποννησιακός Ελληνισμός με τον Ηπειρωτικό Ελληνισμό.

Από τον Στράβωνα πληροφορούμεθα την ακριβή τοπογραφική θέση της νέας πόλεως, που ίδρυσαν οι Κορίνθιοι. Γράφει ο Στράβων: «Είθ’ ο Αψος ποταμός και ο Αώος, εφ’ ω Απολλωνία πόλις ευνομοτάτη».

Ανάμεσα σε δυο μεγάλα ποτάμια της Ηπείρου τον Αψο και τον Αώο χρίστηκε η νέα πόλη, που της δόθηκε το όνομα για να τιμηθεί ο θεός Απόλλων.

Την ωραία αυτή τοποθεσία διάλεξαν οι Κορίνθιοι για να την καταστήσουν δεύτερή τους πατρίδα. Στα βόρεια όριά της ίδρυσαν την Επίδαμνο.

Στα νοτιότερα όμως όριά της και μάλιστα στα παραλιακά ήταν ήδη εγκατεστημένοι οι Χάονες, οι οποίοι είχαν αναπτύξει το εμπόριο και τη Ναυτιλία με δύο μεγάλα κέντρα, τις πόλεις Ωρικόν και Πάνορμου στη Χειμάρρα και η ελληνική πόλη Βίλλις ή Βυλλιακή όπως την ονομάζει ο Στράβων.

Η νέα αυτή εστία των Κορινθίων στις βόρειες περιοχές της Ηπείρου έγινε το σπουδαιότερο πολιτιστικό κέντρο του Ελληνισμού του Βορρά και το οποίο με την πάροδο του χρόνου ενσωματώθηκε στον Ηπειρωτικό Ελληνισμό, ο Στράβων, χαρακτηρίζει την πόλη «ευνομοτάτην».

Με τον χαρακτηρισμό αυτό γίνεται φανερό ότι η ανάπτυξη της πόλης είχε φθάσει σε υψηλό επίπεδο και ότι η διοίκησή της διέπονταν από νόμους δίκαιους. Ο Αριστοτέλης επαινεί το ολιγαρχικό της πολίτευμα.

Οι κάτοικοι της Απολλωνίας με τη συναίσθηση ότι είναι Ελληνες της Ηπείρου ετάχθησαν αργότερα στο πλευρό του Πύρρου, Βασιλέα της Ηπείρου.

«Του καιρού αυλακώματα,
του Χάρου συγγενάδια,
πέρασαν, τα πάτησαν
τ’ αφήσανε σημάδια»

Κώστας Στούπης
Βοστώνη, ΜΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available