Η Danaos Corporation ανακοίνωσε reverse stock split

Φωτογραφία αρχείου: ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ/Βασίλης Βερβερίδης.

ΑΘΗΝΑ. Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ναυτιλιακή, Danaos Corporation του εφοπλιστή, κ. Γιάννη Κούστα, ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα το συμβούλιο των διευθυντών της αποφάσισε την ισχύ reverse stock split με αντιστοιχία 1 προς 14 για τις απλές μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,01 δολ. ανά μετοχή.

Οι μέτοχοι της εταιρίας ενέκριναν το reverse stock split σε ειδική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2019.

Το reverse stock split θα λάβει χώρα και η κοινή μετοχή της Danaos θα αρχίσει τη διαπραγμάτευση με τη σχετική προσαρμογή στο NYSE, από το άνοιγμα της 2ας Μαΐου 2019.

Κατά το reverse stock split κάθε 14 κοινές μετοχές της εταιρίας θα συνυπολογίζονται ως μία, χωρίς να γίνει κάποια αλλαγή στην ονομαστική τους αξία.

Αυτό θα μειώσει τον αριθμό των κοινών μετοχών από περίπου 213,4 εκατ. σε σχεδόν 15,2 εκατ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available