Θα μου άρεσε να ταξιδεύω αν…

Θα μου άρεσε πολύ να ταξιδεύω,
να φεύγω,
χώρες νέες να γνωρίζω, να γυρίζω
να μην βγάζω ρίζες πουθενά,
ούτε καρπούς να μου βαραίνουν τα κλαδιά.

Aν μπορούσα
σαν παρατηρητής απλός
ανεύθυνος να παρακολουθώ από μακριά
την ζωή άλλων ανθρώπων
σε άλλη του πλανήτη μας γωνιά,
να μην πονώ, να μη συγκρίνω,
να μην βλέπω της πλάσης μας την αδικία
να μην με αγγίζει
η πνιγηρή της ανισότητας
δυσοσμία.

Αμέτοχη, αν κατάφερνα
να ρουφώ με πάθος μοναχά το άρωμα
από την πολύσπορη …

To Read this Article Login or Subscribe

Login Subscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available