Ιστορικά πολιτικά πειράματα

(AP Photo/Patrick Semansky, FILE)

Η ανθρωπότητα, έπειτα από αιώνες ρευστής και ποικιλόμορφης πολιτικής διακυβέρνησης η οποία συμβάδισε με τις συντελούμενες διαφοροποιήσεις των ανθρωπίνων κοινωνιών, τον προηγούμενο αιώνα, βίωσε στο σύνολό της, τρία μεγάλα πολιτικά πειράματα τα οποία κυριάρχησαν στο παγκόσμιο πολιτικό, οικονομικό αλλά και πολιτιστικό τοπίο.

Δυο από αυτά, ο φασισμός και ο κομμουνισμός, εστοίχισαν ποταμούς αίματος, οδήγησαν σε τεράστιες συγκρούσεις και έφεραν τον κόσμο ακόμη και στο χείλος της πυρηνικής καταστροφής.

Ο φασισμός/ναζισμός, μέσω μιας δικτατορικής μονοκρατορίας, κυβέρνησε τις χώρες στις οποίες επιβλήθηκε, με αποκλειστικό …

To Read this Article Login or Subscribe

Login Subscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available