Καμπανάκι κινδύνου για τα προβληματικά δάνεια κρούει ο Moody’s

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Το νέο πλαίσιο εκποιήσεων εμποδίζει τις προσπάθειες των τραπεζών να μειώσουν τα προβληματικά δάνεια, προειδοποίησε την Πέμπτη ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.

Ο Moody’s αναφέρεται στις τροποποιήσεις που ενέκρινε η Βουλή στο πλαίσιο των εκποιήσεων, σημειώνοντας ότι οι αλλαγές θα παρατείνουν χρονικά τη διαδικασία εκποίησης ενός ακινήτου.

«Οι τροποποιήσεις είναι πιστωτικά αρνητικές (credit negative) για τις κυπριακές τράπεζες διότι εμποδίζουν τις οργανικές προσπάθειες των τραπεζών να μειώσουν μεγάλα αποθέματα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τα οποία αντιπροσώπευαν το 30% των ακαθάριστων δανείων τον Δεκέμβριο του 2018, και επίσης καθιστούν λιγότερο ελκυστικές τις πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε επενδυτές», σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης.

«Οι τροποποιήσεις θα καταστήσουν πιθανότατα πιο δύσκολο για τις τράπεζες να εκποιήσουν εξασφαλίσεις έναντι δανειοληπτών που αθετούν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Είναι σημαντικό το ότι οι τροποποιήσεις διευρύνουν τους λόγους βάσει των οποίων ένας δανειολήπτης μπορεί να φέρει ένσταση στη διαδικασία εκποίησης και να αμφισβητήσει τον πλειστηριασμό της περιουσίας, κάτι που πιθανότατα να προκαλέσει μακροχρόνιες καθυστερήσεις στη διαδικασία λόγω ανεπαρκειών στο δικαστικό σύστημα της Κύπρου», τονίζει.

Ο Moody’s αναφέρει ότι οι τροποποιήσεις υιοθετήθηκαν ένα χρόνο μετά τη βελτίωση του πλαισίου εκποιήσεων, που είχε αρχίσει να φέρνει αποτελέσματα και επικαλείται στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με τα οποία το πρώτο τρίμηνο του 2019, 16,6% των περιουσιών για τις οποίες είχε αρχίσει η διαδικασία εκποίησης, πωλήθηκαν στην πρώτη δημοπρασία, ποσοστό πολύ πιο πάνω από το 4,4% που ήταν το δεύτερο τρίμηνο του 2016 μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2018.

O Μoody’s αναμένει ότι οι τροποποιήσεις θα επηρεάσουν όλες τις τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής.

Καταλήγοντας, ο Moody’s αναφέρει ότι ο Υπουργός Οικονομικών είναι πιθανόν να προτείνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την αναπομπή των τροποποιήσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available