Κοπή βασιλόπιτας από τον Σύλλογο Ελληνοαμερικανίδων Μητέρων

Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Ελληνοαµερικανίδων Μητέρων, Φωτεινής Τόρας, Ελένη Σαριγιάννη, Μαρίνα Μόρος, Τούλα Κοτσικογιάννη, Βίκη Φαλίδα (πρόεδρος), Έντζυ Κοράκης, Ελένη Τενταλούρης (αντιπρόεδρος), Μαρία Σπεντζούρας, Σοφία Κρόκος, Γεωργία Κατσιγιάννης, Τούλα Πιπέλιας, Φωτεινή Βούλγαρης, Εκατερίνη Τσαρτσάλης, Ευαγγελία Κατσούρας, Τούλα Πάπας (ταμίας) και Αγλαϊα Παναγιωτάκος (γραμματέας), στην κοπή Βασιλόπιτας του Συλλόγου Ελληνοαµερικανίδων Μητέρων, στο Σταθάκειο κέντρο, Αστόρια, ΝΥ, 26 Γενάρη 2020. (Φωτογραφία: «Ε.Κ.»/Ζαφείρης Χαϊτίδης)

Την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας πραγματοποίησε την Κυριακή 26 Ιανουαρίου ο Σύλλογος Ελληνοαμερικανίδων Μητέρων, στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο, στην Αστόρια.

Η εκδήλωση χαρακτηρίστηκε από μαζική συμμετοχή και έντονο κέφι, με τα μέλη του Συλλόγου να ανταλλάσσουν ευχές για το 2020.

Κοπή Βασιλόπιτας του Συλλόγου Ελληνοαµερικανίδων Μητέρων, στο Σταθάκειο κέντρο, Αστόρια, ΝΥ, 26 Γενάρη 2020. (Φωτογραφία: «Ε.Κ.»/Ζαφείρης Χαϊτίδης)

Το Δ.Σ. αποτελείται από τις Φωτεινή Τόρα, Ελένη Σαρηγιάννη, Μαρίνα Μόρου, Τούλα Κοτσικογιάννη, Βίκη Φαλίδα, Έντζυ Κοράκη, Ελένη Τενταλούρη, Μαρία Σπεντζούρα, Σοφία Κρόκου, Γεωργία Κατσιγιάννη, Τούλα Πιπέλια, Φωτεινή Βούλγαρη, Αικατερίνη Τσαρτσάλη, Ευαγγελία Κατσούρα, Τούλα Πάπα και Αγλαϊα Παναγιωτάκου.

Κοπή Βασιλόπιτας του Συλλόγου Ελληνοαµερικανίδων Μητέρων, στο Σταθάκειο κέντρο, Αστόρια, ΝΥ, 26 Γενάρη 2020. (Φωτογραφία: «Ε.Κ.»/Ζαφείρης Χαϊτίδης)
Κοπή Βασιλόπιτας του Συλλόγου Ελληνοαµερικανίδων Μητέρων, στο Σταθάκειο κέντρο, Αστόρια, ΝΥ, 26 Γενάρη 2020. (Φωτογραφία: «Ε.Κ.»/Ζαφείρης Χαϊτίδης)
Κοπή Βασιλόπιτας του Συλλόγου Ελληνοαµερικανίδων Μητέρων, στο Σταθάκειο κέντρο, Αστόρια, ΝΥ, 26 Γενάρη 2020. (Φωτογραφία: «Ε.Κ.»/Ζαφείρης Χαϊτίδης)
Κοπή Βασιλόπιτας του Συλλόγου Ελληνοαµερικανίδων Μητέρων, στο Σταθάκειο κέντρο, Αστόρια, ΝΥ, 26 Γενάρη 2020. (Φωτογραφία: «Ε.Κ.»/Ζαφείρης Χαϊτίδης)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available