ΚΟΤ: Ικανοποιημένοι οι πλείστοι ξένοι από τις διακοπές τους στην Κύπρο

(AP Photo/Petros Karadjias, File)

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ικανοποιημένοι σε μεγάλο βαθμό από τις διακοπές τους στην Κύπρο δήλωσε η πλειοψηφία των περιηγητών που επισκέφθηκαν το νησί την περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Αναχωρήσεων Περιηγητών του ΚΟΤ.

Η Έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, κατέδειξε επίσης πως οι λόγοι που οδήγησαν τους περιηγητές να διαλέξουν την Κύπρο για τις διακοπές τους την περίοδο αυτή εστιάζονται κυρίως στον ήλιο και τη θάλασσα, την ηρεμία και ελκυστικότητα του περιβάλλοντος, τη φιλοξενία των κατοίκων, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό, ενώ σημαντικό είναι και το μερίδιο που δήλωσε ότι επέλεξε την Κύπρο επειδή την έχει επισκεφτεί ξανά στο παρελθόν (28%) ή λόγω σύστασης από φίλους/οικογένεια (24%).

Οι περιηγητές της υπό αναφορά περιόδου εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένοι από τις διακοπές τους με μερίδιο 62% να δηλώνει πλήρως ικανοποιημένο (βαθμός αξιολόγησης 5 από τα 5) από τη συνολική εμπειρία, και μερίδιο 35% να αξιολογεί την ικανοποίηση με βαθμό 4 από τα 5. Το μερίδιο που αξιολόγησε τη συνολική εμπειρία με βαθμό 1 ή 2 από τα 5, ήταν μόλις 0,2%. Συγκριτικά καλύτερη ήταν η αξιολόγηση της φιλοξενίας που απόλαυσαν οι περιηγητές ενώ χειρότερη ήταν η αξιολόγηση του δομημένου περιβάλλοντος και των ευκαιριών διασκέδασης.

Από τους περιηγητές της υπό αναφορά περιόδου, 95,8% διέμεινε αποκλειστικά στις ελεύθερες περιοχές, 2,2% διέμεινε αποκλειστικά στα κατεχόμενα, ενώ μερίδιο 2,0% διέμεινε τόσο στις ελεύθερες όσο και στις κατεχόμενες περιοχές.

Το μερίδιο που διέμεινε αποκλειστικά στα κατεχόμενα ήταν μεγαλύτερο στην περίπτωση των περιηγητών από τη Γερμανία (6,7%) σε αντίθεση με τα στοιχεία του 2017 όταν η έρευνα είχε καταδείξει τους περιηγητές από το Ισραήλ (10,0%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (5,8%) να επιλέγουν αποκλειστική διαμονή στα κατεχόμενα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available