Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Δημητρίου για Μ. Τεσσαρακοστή

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γέρων Αμερικής, κ. Δημήτριος. Φωτογραφία: «Ε.Κ.»/Δέσποινα Αφεντούλη.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Στο μήνυμά του για την έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος τονίζει ότι «προσκαλούμεθα σε μια περίοδο έντονης προσευχής, νηστείας και διακονίας για να έρθουμε πιο κοντά στον Θεό, να κοινωνήσουμε μαζί Του και να βιώσουμε τη χάρη Του αναλογιζόμενοι την ζωή μας και τη σχέση μας μαζί Του. Στη διαδρομή αυτή αντιμετωπίζουμε την πρόκληση να αναγνωρίσουμε αυτό που μας χωρίζει από τον Θεό και το θέλημά Του. Ταυτόχρονα, όμως, μας αποκαλύπτεται η δυνατότητα και ο τρόπος για να υπερνικήσουμε αυτό τον χωρισμό».

Σε άλλο σημείο, αναφέρει πως «πρόκειται για περίοδο η οποία μας δίνει περισσότερες ευκαιρίες για λατρεία και πολλές χρονικές στιγμές στη διάρκεια της παλίρροιας και άμπωτης της καθημερινής ζωής μας για να συγκεντρωθούμε και να κοινωνήσουμε με τον Θεό. Καλούμεθα να προσευχόμεθα συχνότερα, να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο κάθε μέρα για να μιλούμε στον Θεό, βεβαιώνοντας ότι ο Θεός είναι παρών και μας ακούει. Η Εκκλησία μας οδηγεί στη νηστεία, στην αποχή από την υπερβολική κατανάλωση τροφών όπως και στην αποφυγή συγκεκριμένων τροφών ως δείκτη ζωής μετρημένης και διακριτικής η οποία τοποθετεί την αγιότητα και το θέλημα του Θεού πάνω απ’ όλα».

Υπογραμμίζει πως «οι πρακτικές αυτές της πίστεώς μας βοηθούν στο να αποκαλύπτεται η χάρη του Θεού σε ο,τιδήποτε κάνουμε. Διά της μετανοίας μας, προετοιμαζόμεθα να συγχωρήσουμε τους άλλους. Διά της μεταμελείας μας, αποδεικνύουμε τη δύναμη της πλήρους υποταγής στον Θεό. Διά της αφιερώσεως του χρόνου μας στην προσευχή και τη λατρεία, επιβεβαιώνουμε τον αληθινό σκοπό και σημασία της ζωής. Διά της υπακοής στο θέλημά Του, οδηγούμεθα στη διακονία ανθρώπων που βρίσκονται σε καταστάσεις ανάγκης. Διά της δεσμεύσεώς μας προς τον Θεό, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή μας προετοιμάζει να υπερνικήσουμε ο,τιδήποτε χωρίζει εμάς και τους άλλους από την αγάπη του Θεού.

Η αγία αυτή περίοδος αποτελεί ακόμη οδηγό που μας καθοδηγεί σε πνευματικό ταξίδι. Πρόκειται περί πνευματικού ταξιδίου το οποίο μας κατευθύνει στη χαρά και το φως».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available