Μείωση κατά 14% στον αριθμό των ανέργων

Γραφική παράσταση της κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας για τη διακύμανση της ανεργίας.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, της Κύπρου, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2019, έφτασε τα 30.951 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιανουάριο 2019 μειώθηκε στα 24.091 πρόσωπα σε σύγκριση με 24.333 τον προηγούμενο μήνα

Ανακοίνωση της κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2018 σημειώθηκε μείωση 5.038 προσώπων ή 14,0% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 1.158 ανέργων), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 583), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 578), της μεταποίησης (μείωση 537), των κατασκευών (μείωση 526), της εκπαίδευσης (μείωση 173) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 1.538).

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, για την ανεργία, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου, αναφέρει, με δήλωσή του, ότι: Συνεχίζοντας την αναπτυξιακή πορεία της, η κυπριακή οικονομία οδηγεί σε συνεχή βελτίωση τον τομέα της απασχόλησης, με συνεπακόλουθη μείωση της ανεργίας. Τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύονται από τη Στατιστική Υπηρεσία καταγράφουν ότι φέτος τον Ιανουάριο ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων ήταν κατά 14% μικρότερος σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα ένα χρόνο πριν (στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις). Επιβεβαιώνεται έτσι μια πορεία που οδηγεί σταδιακά σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Η αναφορά σε αυτή τη συνεχή βελτίωση στον τομέα της απασχόλησης δίνει την ευκαιρία να υπογραμμίσουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η διατήρηση της ισορροπημένης οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η Κυβέρνηση. Μιας πολιτικής που συνδυάζει τη συνετή δημοσιονομική διαχείριση με την ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας και η οποία πρέπει να εξελίσσεται μέσα από τις επιβαλλόμενες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, καθώς και την προώθηση νέων δραστηριοτήτων σχετιζόμενων με την τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available