Μεταστροφή του ελληνικής καταγωγής Τζέιμι Ντάιμον για τις αξίες που διέπουν τις εταιρείες

O κ. Τζέιμι Ντάιμον. (AP Photo/J. Scott Applewhite, FILE).

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο «μέτοχος έρχεται πρώτος» είναι η φράση που εδώ και χρόνια αποτελεί το μοτίβο της ομάδας των πλέον ισχυρών διευθυντικών στελεχών της Αμερικής της «Business Roundtable».

«Το αμερικανικό όνειρο είναι ζωντανό, αλλά ξεφτίζει», δήλωσε ο Τζέιμι Ντάιμον (Jamie Dimon) πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, ο οποίος προεδρεύει και της ομάδας «Business Roundtable».

Οι νέες αξίες που θεωρεί πλέον η ομάδα ότι πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον ρόλο μίας εταιρείας συνιστούν μία θεμελιακή μεταστροφή καθώς τοποθετεί τους μετόχους όχι πλέον πρώτους αλλά σε πιο ισότιμη βάση με άλλους που ενδιαφέρονται σε κάποιο βαθμό για την εταιρεία – συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των προμηθευτών, των πελατών και κυρίως της κοινωνίας γενικότερα.

«Ξέρουμε ότι πολλοί Αμερικανοί αγωνίζονται. Πολύ συχνά η σκληρή δουλειά δεν επιβραβεύεται και δεν γίνονται αρκετά για να προσαρμοστούν οι εργαζόμενοι στον ταχύ ρυθμό της αλλαγής στην οικονομία. Αν οι εταιρείες αδυνατούν να αναγνωρίσουν ότι η επιτυχία του συστήματός μας είναι εξαρτημένη σχετικά με τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, πολλοί θα εγείρουν θεμιτές ερωτήσεις σχετικά με το ρόλο των μεγάλων εργοδοτών στην κοινωνία μας», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας.

Είναι μια έμμεση αναγνώριση ότι οι επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη ευθύνη από το να αποδίδουν μόνο τα οφέλη της επένδυσης και επίσης ότι περισσότεροι Αμερικανοί ζουν υπό πίεση σήμερα. Τα κέρδη των μισθών ήταν ανύπαρκτα έως μέτρια για χρόνια. Η οικονομική έρευνα καθώς και τα κυβερνητικά στοιχεία δείχνουν μια εποχή στην οποία οι Αμερικανοί πρέπει να κάνουν περισσότερα για λιγότερα.

«Αυτή η νέα θέση αντικατοπτρίζει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να λειτουργούν σήμερα» δήλωσε ο Αλεξ Γκόρκσι (Alex Gorsky), πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Johnson & Johnson. «Επιβεβαιώνει τον ουσιαστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εταιρείες στη βελτίωση της κοινωνίας μας όταν οι επικεφαλής τους είναι πραγματικά αφοσιωμένοι στην κάλυψη των αναγκών όλων των μετόχων».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available