Ξενολεξία

Κύριε Διευθυντά,

Εάν δεν διαβάζαμε και δεν ακούγαμε δεν θα λέγαμε πως τους έχει κατακτήσει για καλά της ξενολεξίας η κακολογιά.

Το πρωτάκουστο και ασύμφωνο, ασύνθετο και αποκρουστικό «σοκ» τους έχει περάσει δεσμά δουλείας, απ’ τα οποία δεν ξεφεύγουν όταν την άφθονη πλουτολεξία της γλώσσας μας περιφρονούν κι αυτό το άκουσμα τούς υποτάσσει και το χρησιμοποιούν σε ταραγμένες ανθρώπινες περιστάσεις, αποστραμμένοι από λέξεις.

Δεν λέω, υπάρχει αλληλοδανεισμός γλωσσών αλλά όταν από τη γλωσσική μας βρυσομάνα αναβλύζει ποταμώδης ροή εκατομμυρίων λέξεων… γιατί αυτόν τον λαό της Ελλάδος να υποδουλώσει αυτό το ανθελληνικό στίγμα «σοκ» που δεν πάει, ούτε δε και χωράει, μέσα σ’ αυτόν, τον πανηγυρικώς εύλαλον και ανθοφόρον λόγο, τραγωδίας, τραγουδιού, ποίησης, που σε συνδέουν μ’ όλη τη δοξασμένη καταγωγή της φυλής μας;

Η γλώσσα μας, το υποστύλιον του κλέους και της διαιωνίας δόξας μας, η επιφόρτιση του μεγάλου στρατηλάτη και της διαπρέπουσας ακολουθίας του, να μεταφέρουν και διαδώσουν κατά μήκος Μικράς Ασίας, Μέσης Ανατολής κι Αιγύπτου, μέχρι του Ιησού Χριστού η Θεότης την ακούσει κι εκτιμήσει και τον θεόφωνον θαυμασμόν του εκφωνήσει «ελήλυθεν η ώρα, ίνα δοξασθεί ο υιός του ανθρώπου», εννοώντας την εξάπλωση της Ορθοδοξίας, διά μέσου αυτής της πλουτολεξίας και ποικίλης κλίσης και χρόνων του λόγου των Ελλήνων.

Ο Ελληνας πάντοτε στάθηκε δίπλα στην ανδρειοσύνη. Ελάτε, με αυτό τον φόρο της γενεαλογικής εύρωστης μυαλοσύνης, αυτό το γλωσσικό μας θεομίλητο κληροδότημα, τον εύλαλον κάθε περιγραφής λόγον, ενθρονίσωμεν και διά παντός διαφυλάξουμεν, στους χώρους και τ’ αυλίσματα δικού μας, ελληνικού πανεπιστημίου της Ομογένειας!

Πέτρος Β. Τσαντές
Islandia, NY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available