Οι αρχαίοι κάτοικοι

Κύριε Διευθυντά,

Οι έρευνες της αρχαιολογικής σκαπάνης στην Αχρίδα έφεραν στο φως καταπληκτικά μνημεία τα οποία είναι αψευδείς μάρτυρες ότι μέχρι τον 7ο αιώνα π.Χ. στην περιοχή της Κορυτσάς σώζονταν ο Μυκηναϊκός πολιτισμός.

Από τα αρχαία ηπειρωτικά φύλα, ένα μέρος της περιοχής Κορυτσάς κατείχαν οι Ορέστες, των οποίων η καταγωγή εθεωρείτο ότι ήταν από τον ομηρικό ήρωα Ορέστη. Η χώρα τους ονομάζονταν Ορεστιάδα. Αλλοι αρχαίοι κάτοικοι της περιοχής αυτής που ανήκαν στα ηπειρωτικά φύλα ήταν οι εθνέσται.

Οι επιγραφές όμως των ετών 370-330 π.Χ. φέρουν τους εθνέστες υπαγομένους στους Μολοσσούς που αποτελούσαν το ισχυρότερο ηπειρωτικό φύλο. Από την εποχή που η περιοχή της Κορυτσάς απετέλεσε επαρχία της Μακεδονίας όλοι οι κάτοικοι ενώθηκαν κάτω από το σκήπτρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αφομοιώθηκαν με τους Ελληνες της Μακεδονίας.

Η ακραιφνής ελληνική συνείδηση των κατοίκων φαίνεται ολοκάθαρα στην περίοδο των Ρωμαϊκών χρόνων, στους Βυζαντινούς χρόνους και στους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Αρχαιολογικά και ιστορικά τεκμήρια. Η ελληνική αρχαιότης στην περιοχή της Κορυτσάς επιβεβαιώνεται με τα ευρήματα της αρχαιολογικής σκαπάνης.

Μακεδονικά νομίσματα και έργα τέχνης που βρέθηκαν σε διάφορα μέρη μαρτυρούν την παρουσία ελληνικών πληθυσμών, ένα ανάγλυφο που εικονίζει τη θεά Αρτεμις είναι αφιέρωμα στη θεά από το λιθόγλυπτο που ήταν κάτοικος της κώμης Κέλλιο.

Η ελληνική εθνικότης των κατοίκων διατηρείται μέχρι σήμερα σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής, στα ήθη και στα έθιμα και γενικά στην κοινωνική ζωή.

Η Ελληνική σαν μητρική γλώσσα δεν έπαυσε να εκφράζει το αδούλωτο φρόνημα των Ελλήνων κατοίκων, οι οποίοι φρόντισαν με κάθε μέσο να κρατήσουν ζωντανή τη γλώσσα τους και την εθνικότητά τους ιδρύοντας και στο τελευταίο χωριό ελληνικό σχολείο.

Επίσημη γλώσσα της εκκλησίας, του εμπορίου, της αλληλογραφίας, των πρακτικών ήταν η Ελληνική.

Η ελληνική αρχαιότης δεν ξεριζώνεται εύκολα.

Σας ευχαριστώ απείρως

Κώστας Στούπης
Βοστώνη, ΜΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available