Τριμερής Συνάντηση των Κοινοβουλίων Κύπρου-Αιγύπτου-Ελλάδας

Οι Πρόεδροι των Κοινοβουλίων της Κύπρου (κέντρο), της Ελλάδας (αριστερά) και της Αιγύπτου (δεξιά) προβαίνουν σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Φωτογραφία: ΓΤΠ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της πρώτης Τριμερούς Συνάντησης των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου, την οποία φιλοξένησε, σήμερα, 11 Φεβρουαρίου 2019, η Βουλή των Αντιπροσώπων. Στη Συνάντηση, συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαος Βούτσης και ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Αιγύπτου δρ Ali Abdel Aal, συνοδευόμενος από τριμελή κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία.  Παρόντες στη Συνάντηση ήταν επίσης ο Πρέσβης της Ελλάδας κ. Ηλίας Φωτόπουλος και η Πρέσβης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου κα Mai Taha Mohamed Khalil.

Κατά τη Συνάντηση, συζητήθηκαν οι προοπτικές για περαιτέρω προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας. Τους Προέδρους των τριών Κοινοβουλίων απασχόλησαν ειδικότερα οι τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, με στόχο την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων με απτά αποτελέσματα, μέσω των οποίων θα αναδειχθεί πρόσθετη αξία της κοινοβουλευτικής διάστασης της Τριμερούς Συνεργασίας.

Οι εργασίες της Συνάντησης έληξαν με την υιοθέτηση Κοινής Δήλωσης, στην οποία υπογραμμίζεται η σημασία της συνεργασίας των Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου, προς όφελος των τριών χωρών και των αντίστοιχων λαών τους και προς όφελος της ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην περιοχή.

Συμφωνήθηκε, τέλος, όπως η δεύτερη Τριμερής Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου, Αιγύπτου, Ελλάδας πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και η τρίτη στην Αίγυπτο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available