Ομιλος Τιτάν: Η αμερικανική αγορά έφερε κέρδη

Το εργοστάσιο της Τιτάν στη Θεσσαλονίκη (Φωτογραφία αρχείου: ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)

ΑΘΗΝΑ. Η αμερικανική αγορά ανεδείχθη και το 2018 στην κυριότερη πηγή κερδοφορίας του ομίλου Τιτάν, χάρη στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, αλλά και την αύξηση του πληθυσμού στις περιοχές, που δραστηριοποιείται η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία.

Αντισταθμίζοντας τις πιέσεις στην Ελλάδα και τις αγορές Δυτικής Ευρώπης, τα αποτελέσματα στις ΗΠΑ διατήρησαν εν πολλοίς σταθερά τα έσοδα και έδωσαν ώθηση στα καθαρά κέρδη. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία αποφάσισε αύξηση του μερίσματος.

Συγκεκριμένα, το 2018 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1,49 δισ. ευρώ, με οριακή πτώση (1%) σε σχέση με το 2017.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν 5% στα 259,7 εκατ. ευρώ, αλλά τα καθαρά κέρδη ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, σκαρφάλωσαν στα 53,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26% σε σχέση με το 2017.

Το Δ.Σ. θα προτείνει έτσι διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή για το 2018, έναντι 0,05 ευρώ ανά μετοχή για το αμέσως προηγούμενο έτος.

Η εικόνα ανά αγορά

Στις ΗΠΑ με τη ζήτηση για κατοικίες και εμπορικά ακίνητα να είναι υψηλή, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε 3% στα 1,015 δισ. δολάρια (860,1 εκατ. ευρώ) και τα λειτουργικά κέρδη παρέμειναν σταθερά.

Στην Ελλάδα η οικοδομική δραστηριότητα παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα και τα λειτουργικά περιθώρια συμπιέστηκαν. Ο κύκλος εργασιών σε Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη ήταν μειωμένος κατά 4,7% στα 237,1 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη κατέγραψαν πτώση στα 10,9 από 18,3 εκατ. ευρώ.

Πτώση παρουσίασαν και τα αποτελέσματα του τομέα Ανατολικής Μεσογείου, που περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες στην Αίγυπτο και την Τουρκία. Στον αντίποδα, αύξηση του κύκλου εργασιών κατεγράφη στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, χάρη στην ήπια οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available