Οριακή μείωση της ανεργίας. Από 7,1% το Φεβρουάριο στο 7% τον Μάρτιο

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Το ποσοστό εποχικά προσαρμοσμένης ανεργίας στην Κύπρο ήταν 7,0% το Μάρτιο του 2019 (31 000 άτομα 6,9% άνδρες και 7,0% γυναίκες), από 7,1% τον Φεβρουάριο του 2019 και από 9,0% το Μάρτιο του 2018. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται σε έκθεση της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, στη ζώνη του ευρώ (EA19) το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 7,7% τον Μάρτιο του 2019, από 7,8% το Φεβρουάριο του 2019 και από 8,5% το Μάρτιο του 2018. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε στη ζώνη του ευρώ από τον Σεπτέμβριο του 2008. Η ανεργία στην ΕΕ28 το Μάρτιο του 2019 ήταν 6,4%, από 6,5% το Φεβρουάριο του 2019 και από 7,0% το Μάρτιο του 2018. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε στην ΕΕ28 από την έναρξη της μηνιαίας σειράς ανεργίας της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2000.

Αναλυτικά, η Eurostat εκτιμά ότι 15,907 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ28, εκ των οποίων 12,630 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι το Μάρτιο του 2019. Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2019, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 172.000 στην ΕΕ28 και κατά 174.000 ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2018, η ανεργία μειώθηκε κατά 1,430 εκατ. Ευρώ στην ΕΕ28 και κατά 1,172 εκατ. Ευρώ στη ζώνη του ευρώ.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Μάρτιο του 2019 σημειώθηκαν στην Τσεχία (1,9%), τη Γερμανία (3,2%) και τις Κάτω Χώρες (3,3%).

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (18,5% τον Ιανουάριο του 2019), την Ισπανία (14,0%) και την Ιταλία (10,2%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available