Οριακή μείωση της ανεργίας, το Δεκέμβριο

Γράφημα της κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας, για την ανεργία.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Tο ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο μειώθηκε στο 7,6% (ή 34 000 άτομα, 6,4% για τους άνδρες και 9,0% για τις γυναίκες) τον Δεκέμβριο του 2019, από 7,7% τον Νοέμβριο (ή 35 000 άτομα), ενώ ένα χρόνο πριν το ίδιο ποσοστό ήταν 7,4% (ή 32 000 άτομα), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ε.Ε.

Την ίδια περίοδο, το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας της ζώνης του ευρώ (EA19) έπεσε στο 7,4% το Δεκέμβριο του 2019, από 7,5% το Νοέμβριο του 2019 και από 7,8% το Δεκέμβριο του 2018 και αυτό είναι το χαμηλότερο ποσοστό στη ζώνη του ευρώ από τον Μάιο του 2008.

Το ποσοστό ανεργίας της ΕΕ28 μειώθηκε στο 6,2% τον Δεκέμβριο του 2019, από 6,3% το Νοέμβριο του 2019 και από 6,6% το Δεκέμβριο του 2018. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφεται στην ΕΕ28 από την έναρξη της μηνιαίας σειράς καταγραφής της ανεργίας της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2000.

Συνολικά η Eurostat εκτιμά ότι 15,475 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ28, εκ των οποίων 12,251 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Δεκέμβριο του 2019. Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2019, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 80 000 στην ΕΕ28 και κατά 34 000 ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2018, η ανεργία μειώθηκε κατά 747 000 στην ΕΕ28 και κατά 592 000 στη ζώνη του ευρώ.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2019 ήταν η Τσεχία (2,0%), η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες (3,2%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (16,6% τον Οκτώβριο του 2019) και στην Ισπανία (13,7%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available