Ο Βαρθολομαίος απένειμε το οφφίκιο του Αρχοντος Νοταρίου στον ομογενή Ιωάννη Καλαμάρη

Φωτογραφία: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα, τελέστηκε την Τρίτη στον Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός για την εορτή των Τριών Ιεραρχών και μεγάλων οικουμενικών διδασκάλων της Εκκλησίας, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Εκκλησιάστηκαν οι Μητροπολίτες Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος, Φιλαδελφείας Μελίτων, Προύσης Ελπιδοφόρος, Σμύρνης Βαρθολομαίος, ο Επίσκοπος Αλικαρνασσού Αδριανός, ο Καθηγούμενοι των Ι. Μονών Σταυρονικήτα Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτης Τύχων, και «Κυρίας των Αγγέλων» Γουβερνέτου Κρήτης, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος, με πατέρες από τις περί αυτούς Αδελφότητες, ‘Αρχοντες Οφφικιάλιοι και πιστοί από την Πόλη και το εξωτερικό.

Στο τέλος του εσπερινού ο Οικουμενικός Πατριάρχης απένειμε το οφφίκιο του ‘Αρχοντος Νοταρίου στον ομογενή εκπαιδευτικό, Ιωάννη Καλαμάρη, που επί πολλά χρόνια προσέφερε στην εκπαίδευση της νεολαίας της Πόλεως και στη διατήρηση των παραδόσεων του Γένους.

Απευθυνόμενος στον τιμώμενο ομογενή ο Οικουμενικός Πατριάρχης σημείωσε: «Είσθε εκπαιδευτικός, με ‘ήθος δασκάλου’, με παιδαγωγικόν τάλαντον και αγάπην διά τους μαθητάς. Υπηρετήσατε επί μακρόν εις εκπαιδευτήρια της Ομογενείας, φορεύς και εκφραστής των αξιών και του ημετέρου πνευματικού πολιτισμού, ο οποίος και σήμερον αποτελεί την εγγύησιν διά την διάσωσιν της ιδιοπροσωπίας μας και ανάχωμα κατά των συγχρόνων ανατροπών και της αξιολογικής συγχύσεως.

»Το ενδιαφέρον και την αγάπην σας διά την νέαν γενεάν της Ομογενείας απεδείξατε και κατά την μακράν θητείαν σας ως Διευθυντής της Παιδοπόλεως Πρώτης. Η ημετέρα Μετριότης εκτιμά ανθρώπους προσφοράς και αφοσιώσεως, όπως είσθε υμείς, Εντιμολογιώτατε. Εμείνατε εδώ εις την Πόλιν των Πόλεων, φυλάσσων τον τόπον και τον τρόπον του βίου της Ρωμιοσύνης, πιστός εις τας παραδόσεις του Γένους, δραστήριος και πάντοτε πρόθυμος προς διακονίαν, έτοιμος να εργασθήτε διά τας υποθέσεις της Ομογενείας, με πολύν πάντοτε σεβασμόν προς την Μητέρα Εκκλησίαν. Όλα αυτά τα επεβεβαίωσε και ο ιδιαιτέρως εκτιμών υμάς αδελφός Ιερώτατος Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος».

Στη συνέχεια, ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η χειροθεσία του νέου ‘Αρχοντος πραγματοποιείται την παραμονή του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών: «Θεωρούμεν μεγάλην ευλογίαν δι᾿ υμάς, Εντιμολογιώτατε, το γεγονός ότι χειροθετείσθε κατά τον πανηγυρικόν εσπερινόν της Εορτής των Τριών Ιεραρχών, των Προστατών των Γραμμάτων και της Παιδείας, των οικουμενικών Διδασκάλων, των χαρισματικών θεολόγων και υπερασπιστών της Ορθοδοξίας, των φίλων της νεότητος και ενθέρμων διακόνων της κατά Χριστόν οικοδομής, καταρτίσεως και ανατροφής αυτής.

»Την ημέραν των Τριών Ιεραρχών εορτάζουν οι διδάσκαλοι και οι μαθηταί. Πανηγυρίζετε και υμείς, αγαπητέ ‘Αρχων, διπλήν εορτήν: Ως γνήσιος παιδαγωγός και διδάσκαλος, ο οποίος ήτο πρόσωπον εμπιστοσύνης διά τους μαθητάς, εδίδασκε διά του παραδείγματός του και έβλεπε το λειτούργημά του ως ιεράν αποστολήν. Εορτάζετε και ως νέος ‘Αρχων Νοτάριος του Οικουμενικού Θρόνου, τιμηθείς διά την προσφοράν σας εις την παιδείαν και την νεότητα και διά την αφοσίωσίν σας εις τα ιδανικά του Γένους».

Στην αντιφώνησή του, ο νέος ‘Αρχων αναφέρθηκε στην πορεία του στην ομογενειακή εκπαίδευση, την οποία υπηρέτησε σχεδόν επί μισό αιώνα, και εξέφρασε τον βαθύτατο σεβασμό του προς τον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, επισημαίνοντας ότι πάντοτε ο λόγος και τα έργα του Παναγιωτάτου ενέπνευσαν και τις δικές του προσπάθειες.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available