Ο Γενικός Εισαγγελέας στήνει στον τοίχο βουλευτές με ΜΕΔ

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Κύπρου Κώστας Κληρίδης (Φωτογραφία: ΓΤΠ).

ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Κλασικό παράδειγμα μέσα από το οποίο αναδύεται πρόβλημα σύγκρουσης συμφέροντος βουλευτών, σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατισμού, σύμφωνα με τα οποία κατά την 31η Ιουλίου του 2017 υπήρχαν στον Συνεργατικό Πιστωτικό Τομέα 91 δανειακές συμβάσεις από μέλη του Κοινοβουλίου με υπόλοιπο €13 εκατομμύρια, από τις οποίες 36 συμβάσεις κατατάσσονται ως μη εξυπηρετούμενα δάνεια για συνολικό ποσό €9.480.000.

Μιλώντας σε συζήτηση με τίτλο «Το ασυμβίβαστο των Κυπρίων Βουλευτών» που διοργάνωσε η Επιτροπή Νομικών του Ινστιτούτου Νέων Επιστημόνων στην Δημοσιογραφική Εστία, με ομιλητές τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, στην οποία παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης, βουλευτές, Πρόεδροι ή εκπρόσωποι κομμάτων και απλοί πολίτες, ο κ. Κληρίδης είπε ότι λόγω αυτού του γεγονότος τέθηκε από την Ερευνητική Επιτροπή η απορία πώς μέλη του Κοινοβουλίου με ΜΕΔ εκτελούν νομοθετικά καθήκοντα όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με ΜΕΔ.

Ανέφερε ότι η GRECO έχει προβεί σε παρόμοιας φύσης συστάσεις σε σχέση με τα μέλη της Βουλής οι οποίες βρίσκονται σε μια διαδικασία υλοποίησης αλλά ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί, και πρόσθεσε ότι «δεν είναι μόνο για βουλευτές που δεν έχουν εφαρμοστεί ή υλοποιηθεί συστάσεις της GRECO, είναι και για τους δικαστές και για τους Εισαγγελείς».

Ανέφερε επίσης ότι μία από αυτές τις συστάσεις σε σχέση με βουλευτές αναφέρεται στη λήψη μέτρων έτσι ώστε πάσης φύσεως αμοιβές και ωφελήματα που λαμβάνονται από βουλευτές είτε από τον δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα να διέπονται από ξεκάθαρους κανονισμούς, από επαρκή λογιστικό έλεγχο και κάτω από δημόσια διαφάνεια.

Περαιτέρω, ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι σύμφωνα με άλλη σύσταση της GRECO θα πρέπει να υιοθετηθεί και ένας κώδικας δεοντολογίας/συμπεριφοράς για τα μέλη του Κοινοβουλίου, που να καλύπτει ποικίλες καταστάσεις σύγκρουσης συμφέροντος (αποδοχή δώρων και πλεονεκτημάτων, διασυνδέσεις με τρίτα πρόσωπα, παράπλευρες δραστηριότητες κ.α.).

Ανέφερε ότι από τις 57 χώρες μέλη του ΟΑΣΕ, οι 27 έχουν υιοθετήσει κώδικα συμπεριφοράς βουλευτών και σε αυτές δεν περιλαμβάνεται η Κύπρος, και σημείωσε ότι σε πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού σε σχέση με την αξιολόγηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι κώδικες συμπεριφορές των εθνικών Κοινοβουλίων στην προώθηση της διασφάλισης της ακεραιότητας των μελών του Κοινοβουλίου αναφέρεται ότι κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει παρατηρηθεί αυξημένη προσοχή στον ρόλο που τα εθνικά Κοινοβούλια μπορούν να διαδραματίσουν στην προώθηση των αναγκών της ακεραιότητας και στη συνδρομή των προσπαθειών καταπολέμησης της διαφθοράς κάποτε ως αποτέλεσμα πολιτικών σκανδάλων και διερεύνησης περιπτώσεων διαφθοράς.

Ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρθηκε στο ασυμβίβαστο των βουλευτών, το οποίο μπορεί να προσεγγιστεί κάτω από δύο πτυχές, που είναι η αποτροπή δημιουργίας καταστάσεων ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφέροντος και η ενδεχόμενη άσκηση από εκλεγέντα βουλευτή οποιουδήποτε επαγγέλματος κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available