Ο κ. Γεράσιμος για την Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Μητρόπολης Αγίου Φραγκίσκου

Ο Μητροπολίτης Αγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος. Φωτογραφία αρχείου: Μητρόπολη Αγίου Φραγκίσκου.

Ο Μητροπολίτης Αγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος με επιστολή του καλεί τις κοινότητες της Μητρόπολης Αγίου Φραγκίσκου να προγραμματίσουν από τώρα για να συμμετάσχουν στην ετήσια Κληρικολαϊκή Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει τη Δευτέρα και Τρίτη 4 και 5 Μαρτίου 2019, στο Κατασκηνωτικό και Κέντρο Πνευματικής Περισυλλογής του Αγίου Νικολάου, γνωστό ως Saint Nicholas Range στην πόλη Dunlop της Καλιφόρνιας.

Θα είναι δε αφιερωμένη στην ιεραποστολή και στον ευαγγελισμό των πιστών. Συγκεκριμένα, το θέμα της Κληρικολαϊκής θα είναι «η μεγάλη αποστολή στην ενορία», και θα είναι βασισμένο στην Ευαγγελική προτροπή του Χριστού από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου κεφάλαιο 28 στίχοι 19 και 20, «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος διδάσκοντες αυτούς πάντα όσα ενετειλάμην υμίν. Και εγώ ειμί μεθ’ υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν».

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο π. Ευάγγελος Αρματάς ιερατικός προϊστάμενος της κοινότητας του Αγίου Σπυρίδωνα στην πόλη Loveland του Κολοράντο.

Ο Μητροπολίτης Αγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμος δήλωσε στον «Εθνικό Κήρυκα» ότι «ο π. Ευάγγελος είναι δυναμικός κληρικός και καλός ομιλητής και θα αναλύσει και αναπτύξει θέματα σχετιζόμενα με την προαγωγή, ανάπτυξη και ευαγγελισμό μέσα στην κοινότητα».

Δήλωσε επίσης πως «ο θεσμός της τοπικής Κληρικολαϊκής Συνέλευσης είναι σοβαρό και ουσιαστικό μέρος της ζωής της Μητρόπολης και των κοινοτήτων μας που την συγκροτούν διότι θα έχουμε την ευκαιρία διαλόγου, εξέτασης θεμάτων που μας απασχολούν, πληροφοριακά σεμινάρια, την ετήσια θεώρηση των οικονομικών της Μητρόπολης και την παρουσίαση για έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 2019».

Είπε ακόμα πως «έχουμε υποχρέωση να δίνουμε κάθε χρόνο λεπτομερή οικονομικό απολογισμό εσόδων, εξόδων και πεπραγμένων» και τόνισε πως «όλα τα μέλη των κοινοτήτων μας οφείλουν να γνωρίζουν πώς και που διατίθενται τα χρήματα με τα οποία στηρίζουν τις κοινότητες». Είπε ακόμα, πως «δεν υπάρχει πιο καθαρό και έντιμο πράγμα από τη διαφάνεια και τον απολογισμό πεπραγμένων, διότι έτσι ενισχύεται η εμπιστοσύνη των ανθρώπων μας».

Ο Μητροπολίτης Γεράσιμος σημείωσε επίσης πως «βάσει των ισχυόντων Κανονισμών πρέπει οι κοινότητες να ενημερώνονται αρκετό χρονικό διάστημα πριν για να προετοιμάζονται και να ορίζουν τους εκπροσώπους τους για να γίνεται σοβαρό έργο μέσω διαλόγου, ανάλυσης των θεμάτων και κατάληξη σε συμπεράσματα και αποφάσεις, που θα λειτουργούν σαν οδοδείχτες για την πορεία της Μητρόπολης και των κοινοτήτων».

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι Μητροπόλεις οφείλουν να διοργανώνουν τοπικές Κληρικολαϊκές Συνελεύσεις όπως άλλωστε προκύπτει από τους Ομοιόμορφους Κανονισμούς της Αρχιεπισκοπής και να δίνουν λεπτομερή οικονομικό απολογισμό εσόδων και εξόδων.

Στην επιστολή του, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος δίνει οδηγίες πως κάθε κοινότητα οφείλει να στέλνει τέσσερις αντιπροσώπους, τον ιερατικό προϊστάμενο, τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και εν απουσία του, τον αντιπρόεδρο και δύο μέλη της κοινότητας τα οποία να επιλέγονται από τις γενικές τους συνελεύσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available