Ο νέος μας Αρχιεπίσκοπος μας φέρνει την ελπίδα  

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Φωτογραφία Οικουμενικό Πατριαρχείο -Νίκος Μαγγίνας.

Η Εκκλησία μας στην Αμερική απέκτησε νέο Αρχιεπίσκοπο.

Οι λέξεις αυτές έχουν μια ιστορικότητα.

Πρώτον, γιατί επαναλαμβάνονται -συνήθως- κατά μακρά χρονικά διαστήματα. Για παράδειγμα, ο Ιάκωβος υπηρέτησε ως Αρχιεπίσκοπος για 37 χρόνια και ο Δημήτριος για 20 χρόνια. Και, δεύτερον, γιατί ο ρόλος που ένας Αρχιεπίσκοπος παίζει στην ζωή της Εκκλησίας και της Κοινότητάς μας, είναι σημαντικός.
Και είναι σημαντικός και όταν είναι θετικός, αλλά και όταν είναι αρνητικός.

Οταν είναι θετικός ενεργεί ως το χέρι του Θεού και της Ιστορίας: Διαφυλάσσει την …

To Read this Article Login or Subscribe

Login Subscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available