Ο νέος νομάρχης Κωνσταντινούπολης στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Από την επίσκεψη του νέου νομάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ali Yerlikaya στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι. Φωτογραφία Οικουμενικό Πατριαρχείο -Νίκος Μαγγίνας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Ο νέος νομάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ali Yerlikaya επισκέφθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντα του, με τον οποίον είχε συνομιλία.

Παρών ήταν ο διευθυντής του Πατριαρχικού Γραφείου Διάκονος Παϊσιος.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ξεναγεί τον νέο νομάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ali Yerlikaya στο Φανάρι. Φωτογραφία Οικουμενικό Πατριαρχείο -Νίκος Μαγγίνας

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου έχει ως εξής:

«Ο Εξοχ. κ. Νομάρχης της Πόλεως εις τα Πατριαρχεία

Την Πέμπτην, 14ην Μαρτίου, προσήλθεν εις τα Πατριαρχεία, διά πρώτην φοράν από της αναλήψεως των καθηκόντων του, ο Νομάρχης της Πόλεως Εξοχ. κ. Ali Yerlikaya, συνοδευόμενος υπό του Εντιμ. κ. Burhan Metin, Διευθυντού του Ιδιαιτέρου αυτού Γραφείου, προς πραγματοποίησιν εθιμοτυπικής επισκέψεως. Ο κ. Νομάρχης έσχε συνάντησιν και εγκάρδιον συνομιλίαν μετά της Α. Θ. Παναγιότητος του Πατριάρχου, εν τω επισήμω Αυτού Γραφείω, καθ᾿ ην παρέστη και ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παίσιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.

Τω Εξοχ. κ. Νομάρχη απεδόθησαν αι προσήκουσαι τιμαί κατά τε την άφιξιν και κατά την αναχώρησιν αυτού εκ των Πατριαρχείων».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available